logo5

logo tag2

  • کتاب های جدید سال تحصیلی 97-98
  • یادگیری فیزیک با ابزارهای نوین آموزشی
  • آزمایش های مناسب برای سومین مسابقه دانش آموزی نور
  • 400 آزمايش و مدل سازي فيزيك هاليدي با امكان دانلود
  • يادگيري با تبلت و تخته هوشمند با جستار
  • هزاران مدل سازی برای درک بهتر فیزیک

راهنمای علمی برنامه تلویزیونی جزیره دانش

سایت جُستار و همکاری شما

اون روزی که سیب خورد تو سَر نیوتن فکرش متوجه این پرسش شد که: چرا ماه رو سَرِش نمی اُفته؟! و وقتی ارشمیدس در حال حمام بود، فکرش درگیر یک پرسش واقعی بود و ناگهان با فریاد اورکا، اورکا (یافتم، یافتم) از حمّام در آمد ...

در لحظات مهم علمی فقط سه چیز حضور دارند: مشاهده ، فکر و کوشش خستگی ناپذیر و اینگونه بود که با همین سه چیز دنیای امروز ما متحوّل شد و پیشرفت کرد ...

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید.

Newton

archimedes

متوسطه اول و دوم - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب متوسطه اول و دوم

دبستان - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب دوره دبستان