مجید محسنی

مجید محسنی

جمعه, 04 اسفند 1396 ساعت 08:36

ساخت مدل مکانیزم پل باسکولی با چوب

در اینجا پل متحرکی را می بینید. چنین مکانیزمی روی رودخانه ها و دره ها نصب می شود.


لینک دانلود

طرحی از مکانیزم پل باسکولی را که با چوب ساخته شده است را در زیر می بینید.


لینک دانلود

پنج شنبه, 03 اسفند 1396 ساعت 08:17

مکانیزم پل جمع شونده

در اینجا پل متحرکی را می بینید. چنین مکانیزمی روی رودخانه ها نصب می شود تا قایق ها و کشتی بتوانند به راحتی از زیر پل عبور کنند.

 

لینک دانلود

در اینجا پل متحرکی را می بینید که با فوم (یونولیت) ساخته شده است.


لینک دانلود

در اینجا پل متحرکی را می بینید که با مقوا ساخته شده است.

 

لینک دانلود

سه شنبه, 01 اسفند 1396 ساعت 19:18

مکانیزم منجنیق و پرتاب سنگ

منجنیق وسیله برای پرتاب سنگ و اشیاء است که در قدیم زیاد استفاده می شد. در اینجا مکانیزم یک نوع منجنیق را می بینید.


لینک دانلود

روش ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

سه شنبه, 01 اسفند 1396 ساعت 19:14

قدرت برش اجسام مختلف با اصطکاک کاغذ!

در این آزمایش یک ورق کاغذ را به یک فرز دستی وصل می کنیم. بر اثر چرخش سریع کاغذ و اصطکاک آن با اجسام مختلف می توان آنها را برش داد. (❗️ در انجام این آزمایش احتیاط کنید و با حضور مربی آزمایشگاه انجام شود)


لینک دانلود

دوشنبه, 30 بهمن 1396 ساعت 18:30

مکانیزم بزهای جنگجو

در این مکانیزم اگر انتهای دو تکه چوب را با دو دست بگیریم و آنها به طور افقی حرکت دهیم بزها با هم می جنگند.


لینک دانلود 

جزئیات بیشتری از این مکانیزم را در زیر می بینید.

5006 مکانیزم بزهای جنگجو 3

 

5006 مکانیزم بزهای جنگجو 4

 

5006 مکانیزم بزهای جنگجو 2

 

5006 مکانیزم بزهای جنگجو 1


لینک دانلود نقشه سه بعدی این مکانیزم


 

دوشنبه, 30 بهمن 1396 ساعت 18:06

مکانیزم کارگرهای چوب بر

در این مکانیزم اگر انتهای دو تکه چوب را با دو دست بگیریم و آنها به طور افقی حرکت دهیم کارگرها چوب را اره خواهند کرد.


لینک دانلود

نقشه و جزئیات بیشتری از این مکانیزم را در زیر می بینید.

5005 مکانیزم کارگر های چوب بر 2

 

5005 مکانیزم کارگر های چوب بر 3

 

5005 مکانیزم کارگر های چوب بر 1


لینک فایل پی دی اف نماهای مختلف این مکانیزم

لینک دانلود نقشه سه بعدی این مکانیزم

در این مکانیزم یک تعداد ساچمه در بالا قرار دارند که آنها را یکی یکی با مکانیزم الاکلنگی  پایین می آوریم.


لینک دانلود

جزئیات بیشتری از این مکانیزم را در زیر می بینید.

5004 مکانیزم الاکلنگی ساچمه ها به پایین 2

 

5004 مکانیزم الاکلنگی ساچمه ها به پایین 3

 

5004 مکانیزم الاکلنگی ساچمه ها به پایین 1

 


لینک دانلود نقشه سه بعدی این مکانیزم

شنبه, 28 بهمن 1396 ساعت 15:20

مکانیزم انتقال توپ روی سراشیبی

در این مکانیزم توپ به شکل جالبی روی مسیر سراشیبی حرکت می کند.


لینک دانلود

شنبه, 28 بهمن 1396 ساعت 14:21

مکانیزم قفل رمزی گاو صندوق

در این مکانیزم قفل گاو صندوقی را مشاهده می کنید که با تنظیم درست اعداد قفل (رمز قفل)، در گاو صندوق باز می شود.


لینک دانلود

طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

جمعه, 27 بهمن 1396 ساعت 19:22

مکانیزم انتقال ساچمه با دهان ماهی

این مکانیزم که چوب سبک بالسا ساخته می شود به طرزجالبی ساچمه کوچک را از بالا به پایین منتقل می کند.


لینک دانلود

در تصاویر زیر جزئیات بیشتری از این مکانیزم را مشاهده می کنید.

5001 مکانیزم انتقال ساچمه با دهان ماهی 3

 

5001 مکانیزم انتقال ساچمه با دهان ماهی 2

 

5001 مکانیزم انتقال ساچمه با دهان ماهی 1


در فیلم زیر مکانیزم مشابه ای را می بینید.


لینک دانلود

صفحه1 از437

مکانیزم های حرکتی