مجید محسنی

مجید محسنی

در این مکانیزم بر اثر حرکت رفت و برگشتی اهرم، محور دستگاه به چرخش در می آید. لینک دانلود 1، لینک دانلود 2


5237 مکانیزم تبدیل حرکت رفت و برگشتی به حرکت چرخشی 3


اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

پنج شنبه, 25 مرداد 1397 ساعت 08:55

مکانیزم قفل رمزی

در این فیلم طرز کار مکانیزم قفل رمزی را می بینید.  

 


لینک دانلود 1    ، لینک دانلود 2

5236 مکانیزم قفل رمزی 1

 

5236 مکانیزم قفل رمزی 2

 

 

5236 مکانیزم قفل رمزی 3


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود فایل سه بعدی پی دی اف این سازه
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

در این مکانیزم با چرخاندن محور قلک، حلزون از صندوق بیرون می آید و پول را به داخل می کشد.


لینک دانلود

5235 مکانیزم قلک حلزونی که پول را به داخل صندوق می کشد! 3

 

5235 مکانیزم قلک حلزونی که پول را به داخل صندوق می کشد! 4


طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

در اینجا حلزونی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید. 


لینک دانلود

در اینجا جوجه تیغی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید.


لینک دانلود

در اینجا جوجه تیغی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید.


لینک دانلود

در اینجا جوجه ای را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید.


لینک دانلود

در اینجا لاک پشت، خرچنگ و سگی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید.

 

لینک دانلود

در اینجا لاک پشت و خرگوشی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و با هم مسابقه بدهند!


لینک دانلود

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید: https://goo.gl/LFQ1VF ، https://goo.gl/jaEcH5 ، https://goo.gl/xqk42q ، https://goo.gl/93jyM4 ، https://goo.gl/tRDYVr ،

در اینجا طاووسی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید.  


لینک دانلود

5232 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن کرگدن از سراشیبی! 3

 

5232 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن کرگدن از سراشیبی! 6


اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود فایل سه بعدی پی دی اف این سازه
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

در اینجا طاووسی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید. 

 


لینک دانلود 1 ، لینک دانلود 2

 

5231 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن طاووس از سراشیبی 5

 

5231 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن طاووس از سراشیبی 6


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

 

در این فیلم پرنده ای را می بینید که روی سراشیبی قرار دارد و با مکانیزمی جالب از آن پایین می آید.


لینک دانلود

5230 مکانیزم پایین آمدن پرنده با بال و شکم! 1

 

5230 مکانیزم پایین آمدن پرنده با بال و شکم! 2


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

 


در این مکانیزم جوجه تیغی را می بینید که می تواند از سراشیبی پایین بیاید.

لینک دانلود

در اینجا سه مکانیزم حرکتی جوجه تیغی، سگ و فیلی را می بینید که می توانند از سراشیبی پایین بیایند.


لینک دانلود

پنج شنبه, 18 مرداد 1397 ساعت 07:49

مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن از سراشیبی

در اینجا آدمکی را می بینید که می تواند از سراشیبی پایین بیاید.


لینک دانلود

چند تصویر از این سازه را در زیر می بینید.

5228 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن از سراشیبی 04

 

5228 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن از سراشیبی 05

 

 

5228 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن از سراشیبی 03


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

صفحه1 از459

علوم تجربی پایه سوم دبستان