مجید محسنی

مجید محسنی

در این مکانیزم دو فوک دریایی با هم توپ بازی می کنند. این مکانیزم با نرم افزار سالیدورک طراحی شده و با پرینتر سه بعدی ساخته شده است.


لینک دانلود

5128 مکانیزم توپ بازی دو فُک دریایی- طراحی شده با سالیدوورک 3
 
5128 مکانیزم توپ بازی دو فُک دریایی- طراحی شده با سالیدوورک 4
 
5128 مکانیزم توپ بازی دو فُک دریایی- طراحی شده با سالیدوورک 5


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

 


در این مکانیزم با چرخش یک محور، چند غلطک در یک مسیر چرخشی و پی در پی حرکت می کنند!


لینک دانلود

5127 مکانیزم کاغذی - یک دومینوی برای حرکت پی در پی غلطک ها 7


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه


شما می توانید این مکانیزم را با مقوا در ابعاد بزرگ نیز بسازید.


لینک دانلود

سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 14:28

چندین مکانیزم برای انتقال تیله ها

در این دو مینوی توپی، چندین مکانیزم برای انتقال گوی ها بکاررفته است.


لینک دانلود

دوشنبه, 27 فروردين 1397 ساعت 18:19

مکانیزم منجنیق پرتاب کننده تیله

در این فیلم مکانیزم منجنیقی را می بینید که با انرژی پتانسیل گرانشی می تواند تیله ای را پرتاب کند.


لینک دانلود

دوشنبه, 27 فروردين 1397 ساعت 18:13

مکانیزم انتقال گوی به کمک پیچ ارشمیدس

در این مکانیزم بر اثر چرخش میله پیچی، گوی به بالا منتقل می شود.


لینک دانلود

در این مکانیزم حرکت دایمی محور قرمز رنگ به حرکت چرخشی اما با وقفه چرخ دنده نارنجی می شود.لینک دانلود 1، لینک دانلود 2

5123 مکانیزم تبدیل حرکت چرخشی دایمی به دورانی با وقفه 1


اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

در این مکانیزم با چرخاندن محور هواپیما، خلبان و پرندگان شروع به حرکت می کنند.


لینک دانلود

5122 مکانیزم کاغذی - پرواز هواپیمای ملخ دار در آسمان 1
5122 مکانیزم کاغذی - پرواز هواپیمای ملخ دار در آسمان 3


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

در این مکانیزم حرکت چرخشی محور، اهرم میانی به بالا و پایین حرکت می کند.


لینک دانلود

شنبه, 25 فروردين 1397 ساعت 19:35

مکانیزم کاغذی_ سیرک باز با دو اسب متحرک

در اینجا مکانیزم یک سیرک باز و دو اسب را می بینید که با چرخاندن محور آن، اسب ها به حرکت در می آیند.


لینک دانلود

5120 مکانیزم کاغذی  سیرک باز با دو اسب متحرک 2


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

در اینجا مکانیزم کاغذی می بینید که در آن شهر بازی در حال چرخش است و اسب ها بالا و پایین می روند .این مکانیزم با ابعاد یک سوم نقشه اصلی ساخته شده است.


لینک دانلود

5119 مکانیزم کاغذی  شهر بازی چرخان با اسب های بالا و پایین رونده 2


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید. لینک نقشه ها:

 

لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

صفحه1 از448