برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

دنیای درون من

C104-5

دانلود بخش دنیای درون من - علوم تجربی پایه هفتم

آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در کلاس هفتم استفاده نمود. در زیر بخش اول کتاب با عنوان "علوم و ابزارهای آن"  آمده است و مدل سازی های آن برای دبیران محترم و کلاس های هوشمند انتخاب شده است. الیته این به معنی الزام استفاده از همه آنها در کلاس درس نیست بلکه دبیران محترم بر اساس طرح درس شان می توانند بخشی از آنها را در کلاس استفاده نمایند و ما بقی موارد را متناسب وقت و سطح کلاس یا گاهی بر اساس سوال های دانش آموزی و خارج کلاس در اختیار دانش آموزان مستعد قرار دهند. در کنار برخی مدل سازی ها کلمه "اختیاری" آورده شده است. دانش آموزان عزیر در صورت علاقه می توانند آنها را مرور نمایند.

بدن انسان

بدن انسان

برخی اندازه ها در طبیعت

  برخی اندازه ها در طبیعت

سلول گیاه و جانور

  سلول گیاه و جانور

انرژي و مواد غذايي 1

 

انرژي و مواد غذايي 1

انرژی مواد غذایی 2

 

انرژی مواد غذایی 2

دهان و دندان

  دهان و دندان

زبان و چشایی

  زبان و چشایی

عملکرد قلب

  عملکرد قلب

تپش قلب

  تپش قلب

عملکرد قلب

  عملکرد قلب

تغییر فشار خون

  تغییر فشار خون

ضربان قلب حین حرکت

  ضربان قلب حین حرکت