برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

علوم و ابزارهای آن

C104-1

دانلود بخش علوم وابزارهای آن - علوم تجربی پایه هفتم

آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در کلاس هفتم استفاده نمود. در زیر بخش اول کتاب با عنوان "علوم و ابزارهای آن"  آمده است و مدل سازی های آن برای دبیران محترم و کلاس های هوشمند انتخاب شده است. الیته این به معنی الزام استفاده از همه آنها در کلاس درس نیست بلکه دبیران محترم بر اساس طرح درس شان می توانند بخشی از آنها را در کلاس استفاده نمایند و ما بقی موارد را متناسب وقت و سطح کلاس یا گاهی بر اساس سوال های دانش آموزی و خارج کلاس در اختیار دانش آموزان مستعد قرار دهند. در کنار برخی مدل سازی ها کلمه "اختیاری" آورده شده است. دانش آموزان عزیر در صورت علاقه می توانند آنها را مرور نمایند.

 

حلال مواد شیمیایی

حلال مواد شیمیایی

   
 

بازی پاک کردن لکه

بازی پاک کردن لکه

   
 

چرا فيزيک يادبگيريم ؟ -1

چرا فيزيک يادبگيريم ؟ -1

اختیاری  
 

چرا فيزيک يادبگيريم ؟ - 2

چرا فيزيک يادبگيريم ؟ - 2

اختیاری

 
 

فيزيک چيست؟

فيزيک چيست؟

اختیاری

 
 

قلمرو مباحث فيزيك

قلمرو مباحث فيزيك

اختیاری

 
 

چگونه فيزيک يادگرفته مي‌شود؟

چگونه فيزيک يادگرفته مي‌شود؟

اختیاری

 
   

آلودگی هوا

  آلودگی هوا    
 

انرژی زغال سنگ- مزایا و معایب

انرژی زغال سنگ- مزایا و معایب

   
 

انرژي هسته اي- مزایا و معایب

انرژي هسته اي- مزایا و معایب

   
 

نيروگاه آبي- مزایا و معایب

نيروگاه آبي- مزایا و معایب

   
 

اندازه نیرو

  اندازه نیرو  اختیاری  
 

نیروسنج

  نیروسنج    
 

بررسی وزن در سیارات مختلف

  بررسی وزن در سیارات مختلف    
 

تفاوت وزن با جرم

  تفاوت وزن با جرم    
 

وزن در ماه و مریخ

  وزن در ماه و مریخ    

برخی اندازه ها در طبیعت

برخی اندازه ها در طبیعت

 

محاسبه چگالی

  محاسبه چگالی    
 

چوب با چگالی متفاوت

چوب با چگالی متفاوت

   
 

شناوری در سیال های مختلف

شناوری در سیال های مختلف

 اختیاری  
 

شناوری جسم جامد در مایع

  شناوری جسم جامد در مایع  اختیاری  
 

شناوری جسم جامد در مایع 2

  شناوری جسم جامد در مایع 2  اختیاری