آثار مغناطیسی جریان الکتریکی

نوشته شده توسط 

          

عقربه اورستد

عقربه اورستد

 

اورستد

اورستد

 

میدان مغناطیسی اطراف سیم راست بلند 2

میدان مغناطیسی اطراف سیم راست بلند 2

 

مثال: نیروی الکترومغناطیسی

مثال: نیروی الکترومغناطیسی

نمودار میدان مغناطیسی بر حسب فاصله

نمودار میدان مغناطیسی بر حسب فاصله

 

مثال: اندازه میدان مغناطیسی سیم حامل جریان

مثال: اندازه میدان مغناطیسی سیم حامل جریان

میدان مغناطیسی اطراف سیم راست بلند

میدان مغناطیسی اطراف سیم راست بلند

 

مثال: میدان مغناطیسیس اطراف سیم راست بلند

مثال: میدان مغناطیسیس اطراف سیم راست بلند

اندازه میدان مغناطیسی سیم حامل جریان

اندازه میدان مغناطیسی سیم حامل جریان

مثال: اندازه میدان مغناطیسی سیم حامل جریان

مثال: اندازه میدان مغناطیسی سیم حامل جریان

عقربه مغناطیسی در محدوده جریان الکتریکی

عقربه مغناطیسی در محدوده جریان الکتریکی

میدان مغناطیسی اطراف جریان

میدان مغناطیسی اطراف جریان

 

قاعده دست راست

قاعده دست راست

 

قاعده دست راست

قاعده دست راست

 

میدان مغناطیسی سیم خیلی بلند

میدان مغناطیسی سیم خیلی بلند

 

قدرت آهن ربای الکتریکی

قدرت آهن ربای الکتریکی

 

نمونه آهنرباهای الکتریکی

نمونه آهنرباهای الکتریکی

قدرت آهن ربای الکتریکی

قدرت آهن ربای الکتریکی

 

قدرت آهن ربای الکتریکی2

قدرت آهن ربای الکتریکی2

 

سیم لوله و آهن ربا

سیم لوله و آهن ربا

 

خطوط میدان مغناطیسی سیم لوله

خطوط میدان مغناطیسی سیم لوله

 

قاعده دست راست برای سیم حلقه

قاعده دست راست برای سیم حلقه

 

میدان مغناطیسی پیچه

میدان مغناطیسی پیچه

 

انیمیشن میدان مغناطیسی سیم حلقه

انیمیشن میدان مغناطیسی سیم حلقه

 

میدان مغناطیسی سیم لوله

میدان مغناطیسی سیم لوله

 

میدان مغناطیسی چنبره

  میدان مغناطیسی چنبره

 اختیاری

میدان مغناطیسی پیچه

  میدان مغناطیسی پیچه

 

اثر میدان مغناطیسی زمین و میدان سیم حلقه

اثر میدان مغناطیسی زمین و میدان سیم حلقه

مثال: میدان مغناطیسی سیم حلقه

مثال: میدان مغناطیسی سیم حلقه

مثال: میدان مغناطیسی سیم لوله

مثال: میدان مغناطیسی سیم لوله


آخرین ویرایش در دوشنبه, 22 شهریور 1395 ساعت 11:46

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.