پایه 8- کار، انرژی و توان - کل مطالب

نوشته شده توسط 

آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در کلاس استفاده نمود. در زیر فصل ششم کتاب با عنوان "کار و انرژی"  آمده است و مدل سازی های آن برای دبیران محترم و کلاس های هوشمند انتخاب شده است. الیته این به معنی الزام استفاده از همه آنها در کلاس درس نیست بلکه دبیران محترم بر اساس طرح درس شان می توانند بخشی از آنها را در کلاس استفاده نمایند و ما بقی موارد را متناسب وقت و سطح کلاس یا گاهی بر اساس سوال های دانش آموزی و خارج کلاس در اختیار دانش آموزان مستعد قرار دهند.      

کار و انرژی

 

   
 

نیرو و مفهوم اولیه کار

نیرو و مفهوم اولیه کار    
 

تعریف کار

تعریف کار

   
 

واحد کار

واحد کار

   
 

رابطه کار

رابطه کار

   
 

محاسبه کار

محاسبه کار

   
 

چند مثال از محاسبه کار

چند مثال از محاسبه کار

   
 

کار نیروی عمودی

کار نیروی عمودی

   
 

کار وزنه بردار

کار وزنه بردار

   
 

کار صفر

کار صفر

   
 

مواردی از کار صفر

مواردی از کار صفر

   
 

کار نیروی مایل

کار نیروی مایل

   
 

مفهوم انرژي

مفهوم انرژي

   
 

كار

كار

   
 

تعريف كار

تعريف كار

   
 

رابطه كار

رابطه كار

   
 

انتقال انرژي

انتقال انرژي

   
 

کار بلندکردن وزنه

کار بلندکردن وزنه

   
 

انرژی پتانسیل گرانشی

انرژی پتانسیل گرانشی

   
   

کار و انرژی

  کار و انرژی    

میخ کوب

میخ کوب

   

کار بلند کردن وزنه

  کار بلند کردن وزنه    
   

محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی

  محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی    
   

پرسش انرژی پتانسیل گرانشی

  پرسش انرژی پتانسیل گرانشی    
   

محاسبه جرم وزنه

  محاسبه جرم وزنه    
   

نسبی بودن انرژی پتانسیل

  نسبی بودن انرژی پتانسیل    
   

کارتون انرژی پتانسیل

  کارتون انرژی پتانسیل    
   

مبنای سنجش انرژی پتانسیل

  مبنای سنجش انرژی پتانسیل    
   

کار و انرژی پتانسیل

  کار و انرژی پتانسیل    

آونگ توپ بولینگ

آونگ توپ بولینگ

آونگ گالیله

آونگ گالیله

   

پرسش انرژی پتانسیل گرانشی 2

  پرسش انرژی پتانسیل گرانشی 2    

توان

توان

واحد توان

واحد توان

یک وات

یک وات

توان

توانماشین های ساده        
 

فیل و الاکلنگ

فیل و الاکلنگ

   
 

اهرم چیست؟

اهرم چیست؟

   
 

تکیه گاه اهرم

تکیه گاه اهرم

   
 

محل تکیه گاه

محل تکیه گاه

   
 

تعادل الاکلنگ

تعادل الاکلنگ

   
 

اهرمها

اهرمها

   
 

نیرو و اهرم

نیرو و اهرم

   
 

اهرم نوع اول

اهرم نوع اول

   
 

اهرم نوع اول

اهرم نوع اول

   
   

اهرم نوع دوم

  اهرم نوع دوم    
   

اهرم نوع سوم

  اهرم نوع سوم    
   

اهرم نوع دوم

  اهرم نوع دوم    
   

دربازکن نوشابه

  دربازکن نوشابه    
   

انبردست

  انبردست    
   

چوب چوگان

  چوب چوگان    
   

نیروی بازو

  نیروی بازو    
   

گشتاور اهرم نوع اول

  گشتاور اهرم نوع اول    
   

شرط بلندشدن بار

  شرط بلندشدن بار    
   

گشتاور و اهرم

  گشتاور و اهرم    
   

گشتاور محرک و مقاوم

  گشتاور محرک و مقاوم    
   

گشتاور محرک و مقاوم

  گشتاور محرک و مقاوم    
   

گشتاور و اهرم نوع دوم

  گشتاور و اهرم نوع دوم    
   

فرقان

  فرقان    
   

کارتون تعادل الاکلنگ

  کارتون تعادل الاکلنگ    
   

کارتون مزیت مکانیکی

  کارتون مزیت مکانیکی    
   

شرط بلند شدن فرقان

  شرط بلند شدن فرقان    
   

شرط بلندشدن بار در فرقان

   شرط بلندشدن بار در فرقان    
   

اهرم نوع دوم و سوم متعادل

  اهرم نوع دوم و سوم متعادل    
   

عملکرد اهرم نوع اول

  عملکرد اهرم نوع اول    
   

وزنه تعادل بالابر ساختمانی

  وزنه تعادل بالابر ساختمانی    
   

تعادل قرقره

  تعادل قرقره    
   

قرقره ثابت

  قرقره ثابت    
   

ارتباط قرقره با اهرم

  ارتباط قرقره با اهرم    
   

مثال عددی در باره قرقره ثابت

  مثال عددی در باره قرقره ثابت    
   

نیرو در قرقره متحرک

  نیرو در قرقره متحرک    
   

قرقره متحرک

  قرقره متحرک    
   

مزیت مکانیکی قرقره

  مزیت مکانیکی قرقره    
   

قرقره مرکب

  قرقره مرکب    
   

فایده قرقره مرکب

  فایده قرقره مرکب    

قرقره مرکب و انرژی

قرقره مرکب و انرژی

بازده قرقره مرکب

بازده قرقره مرکب

سطح شیبدار

سطح شیبدار

نیروی سطح شیبدار

نیروی سطح شیبدار

طرز کار سطح شیبدار

طرز کار سطح شیبدار

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 07 شهریور 1392 ساعت 13:00

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.