برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

فرآیندهای خاص

نوشته شده توسط 

فرآیند هم حجم

فرآیند هم حجم

 

مثال: فرآیند هم حجم

مثال: فرآیند هم حجم

 

مثال: فرآیند هم حجم

مثال: فرآیند هم حجم

 

فرآیند هم فشار

فرآیند هم فشار

 

مثال: فرآیند هم فشار

مثال: فرآیند هم فشار

 

مثال: فرآیند هم فشار

مثال: فرآیند هم فشار

 

مثال: فرآیند هم فشار

مثال: فرآیند هم فشار

 

فرآیند هم دما

فرآیند هم دما

 

مثال: فرآیند هم دما

مثال: فرآیند هم دما

 

مثال: فرآیند هم دما

مثال: فرآیند هم دما

 

مثال: فرآیند هم دما

مثال: فرآیند هم دما

 

نمونه فرآیند هم دما

نمونه فرآیند هم دما

 

مثال: کاربرد فرآیند هم دما

مثال: کاربرد فرآیند هم دما

 

گاز کامل در فشار و دمای ثابت

گاز کامل در فشار و دمای ثابت

 

کار در فرآیند هم دما

کار در فرآیند هم دما

سه فرآیند خاص ترمودینامیکی

سه فرآیند خاص ترمودینامیکی

مثال: قانون گازها و معادله حالت

مثال: قانون گازها و معادله حالت

مثال: نمودار فرآیندهای خاص

مثال: نمودار فرآیندهای خاص

انبساط بی دررو

انبساط بی دررو

سرنگ انفجار

سرنگ انفجار

فرآیند بی درو

فرآیند بی درو

 

فرآیند بی دررو و نمودار فشار

فرآیند بی دررو و نمودار فشار

 

مثال: فرآیند بی دررو و نمودار فشار

مثال: فرآیند بی دررو و نمودار فشار

 

مثال: نمودار فرآیند بی درو و هم دما

مثال: نمودار فرآیند بی درو و هم دما

 

فرآیند بی دررو در موتور حرارتی

فرآیند بی دررو در موتور حرارتی

 

مقایسه کار در چهار فرآیند آرمانی

مقایسه کار در چهار فرآیند آرمانی

ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت

ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت

ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت

ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت

ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت

ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت

ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت

ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت

 

مثال: ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت

مثال: ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت

ظرفیت گرمایی مولی در حج ثابت و جرم مولی

ظرفیت گرمایی مولی در حج ثابت و جرم مولی

ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت و جرم مولی

ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت و جرم مولی

مثال: ظرفیت گرمایی مولی و جرم مولی

مثال: ظرفیت گرمایی مولی و جرم مولی

تغییر انرژی درونی در حجم ثابت

تغییر انرژی درونی در حجم ثابت

تغییر انرژی درونی در فشار ثابت

تغییر انرژی درونی در فشار ثابت

ظرفیت گرمایی مولی گاز کامل

ظرفیت گرمایی مولی گاز کامل

مثال: اثر دما بر ظرفیت گرمایی مولی گاز کامل

مثال: اثر دما بر ظرفیت گرمایی مولی گاز کامل

مثال: عایق بندی حرارتی

مثال: عایق بندی حرارتی

مثال: فرآیند بی دررو

مثال: فرآیند بی دررو

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.