مجید محسنی

مجید محسنی

در زیر چند مکانیزم جالب می بینید که در آنها میوه های خندان در حال حرکت هستند.

5202 سیب و گلابی

 

5202 هندوانه خنداناین مکانیزم طوری طراحی شده است که قطعات کوچک (مثل بلوک های مکعب مستطیلی) را به طور منظم و با فاصله زمانی قابل تنظیم به جلو انتقال دهد. اصطلاحا به این مکانیزم فیدر می گویند. 


لینک دانلود

جمعه, 15 تیر 1397 ساعت 12:35

منجنیق - مکانیزم پرتاب سنگ

در اینجا مکانیزم پرتاب سنگ را می بینیدکه با انرژی پتانسیل یک وزنه می تواند سنگی را پرتاب کند. 


لینک دانلود

جمعه, 15 تیر 1397 ساعت 12:22

مکانیزم جالب باز و بسته شدن در

در اینجا مکانیزم باز و بسته شدن دری را می بینید که به طرز جالبی کار می کند!   


لینک دانلود

جمعه, 15 تیر 1397 ساعت 12:10

مکانیزم بازویی 4 تکه

در فیلم زیر مکانیزم بازویی 4 تکه ای را می بینید که طول بازوهای آن متفاوت است و هر کدام به نحو خاصی حرکت می کند. 


لینک دانلود

جمعه, 15 تیر 1397 ساعت 10:57

مکانیزم انتقال پلکانی ساچمه ها

در این مکانیزم با چرخاندن محور دستگاه، ساچمه ها مرحله به مرحله بالا می روند و در انتها از یک سراشیبی پایین می آیند.

لینک دانلود

برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید. لینک نقشه ها: https://goo.gl/9cb6mF


در این فیلم چند اسباب بازی را می بینید که در آنها مکانیزم های حرکتی جالبی تعبیه شده است.


لینک دانلود

در این فیلم چند اسباب بازی را می بینید که در آنها مکانیزم های حرکتی جالبی تعبیه شده است.


لینک دانلود

پنج شنبه, 14 تیر 1397 ساعت 09:31

چند مکانیزم حرکتی جالب

در این فیلم چند مکانیزم حرکتی جالب را مشاهده می کنید.


لینک دانلود

در فیلم زیر مکانیزمی را می بینید که در آن یک دارکوب با نوک زدن به چوب، پایین می آید.


لینک دانلود

نقشه کاغذی این سازه را در لینک زیر می بینید.

5193 مکانیزم پایین آمدن دارکوب کاغذی نوک زن! 2

نقشه کاغذی این سازه را در لینک زیر می بینید و می توانید آن را رنگ کنید.

5193 مکانیزم پایین آمدن دارکوب کاغذی نوک زن! 3