مجید محسنی

مجید محسنی

چهارشنبه, 31 مرداد 1397 ساعت 07:14

مکانیزم ساعت آونگی گالیله

در فیلم زیر مکانیزم کار یک ساعت آونگی را می بینید که معروف به ساعت گالیله است.لینک دانلود 1، لینک دانلود 2

5241 مکانیزم ساعت آونگی گالیله  1

 

5241 مکانیزم ساعت آونگی گالیله  2

 

5241 مکانیزم ساعت آونگی گالیله  3

 

5241 مکانیزم ساعت آونگی گالیله  4


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود فایل زیپ این سازه

 

با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

 


پنج شنبه, 25 مرداد 1397 ساعت 10:54

مکانیزم گربه ای که نمی تواند موش بگیرد!

در این مکانیزم با چرخش محور دستگاه، موش به حرکت در می آید ولی گربه هرچه سعی می کند نمی تواند آن را بگیرد. 


لینک دانلود

5240 مکانیزم گربه ای که نمی تواند موش بگیرد! 3

 

5240 مکانیزم گربه ای که نمی تواند موش بگیرد! 4

 

5240 مکانیزم گربه ای که نمی تواند موش بگیرد! 5

 

 

5240 مکانیزم گربه ای که نمی تواند موش بگیرد! 6


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

در این مکانیزم با چرخاندن محور دستگاه، چرخ دنده بزرگ به صورت رفت و برگشتی می چرخد. 


لینک دانلود

5239 مکانیزم تبدیل حرکت چرخشی به دوران رفت و برگشتی 2
5239 مکانیزم تبدیل حرکت چرخشی به دوران رفت و برگشتی 3


اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود فایل سه بعدی پی دی اف این سازه
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

پنج شنبه, 25 مرداد 1397 ساعت 10:11

مکانیزم قدم زدن جینسن 3

در این مکانیزم با چرخش محور موتور، مکانیزم قدم زدن به کار می افتد و ارابه و شخص سوار بر آن را جابه جا می کند. 


لینک دانلود

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید. این نقشه ها را می توانید با برنامه سالیدوورک باز کنید: https://goo.gl/MiBXwb  و  https://goo.gl/qXNFgp

در این مکانیزم بر اثر حرکت رفت و برگشتی اهرم، محور دستگاه به چرخش در می آید. لینک دانلود 1، لینک دانلود 2


5237 مکانیزم تبدیل حرکت رفت و برگشتی به حرکت چرخشی 3


اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

پنج شنبه, 25 مرداد 1397 ساعت 08:55

مکانیزم قفل رمزی

در این فیلم طرز کار مکانیزم قفل رمزی را می بینید.  

 


لینک دانلود 1    ، لینک دانلود 2

5236 مکانیزم قفل رمزی 1

 

5236 مکانیزم قفل رمزی 2

 

 

5236 مکانیزم قفل رمزی 3


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود فایل سه بعدی پی دی اف این سازه
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

در این مکانیزم با چرخاندن محور قلک، حلزون از صندوق بیرون می آید و پول را به داخل می کشد.


لینک دانلود

5235 مکانیزم قلک حلزونی که پول را به داخل صندوق می کشد! 3

 

5235 مکانیزم قلک حلزونی که پول را به داخل صندوق می کشد! 4


طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

در اینجا حلزونی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید. 


لینک دانلود

در اینجا جوجه تیغی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید.


لینک دانلود

در اینجا جوجه تیغی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید.


لینک دانلود

در اینجا جوجه ای را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید.


لینک دانلود

در اینجا لاک پشت، خرچنگ و سگی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید.

 

لینک دانلود

در اینجا لاک پشت و خرگوشی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و با هم مسابقه بدهند!


لینک دانلود

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید: https://goo.gl/LFQ1VF ، https://goo.gl/jaEcH5 ، https://goo.gl/xqk42q ، https://goo.gl/93jyM4 ، https://goo.gl/tRDYVr ،

در اینجا طاووسی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید.  


لینک دانلود

5232 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن کرگدن از سراشیبی! 3

 

5232 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن کرگدن از سراشیبی! 6


اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود فایل سه بعدی پی دی اف این سازه
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.