مجید محسنی

مجید محسنی

در اینجا طاووسی را می بینید که می تواند روی سراشیبی قدم بزند و از آن پایین بیاید. 

 


لینک دانلود 1 ، لینک دانلود 2

 

5231 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن طاووس از سراشیبی 5

 

5231 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن طاووس از سراشیبی 6


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

 

در این فیلم پرنده ای را می بینید که روی سراشیبی قرار دارد و با مکانیزمی جالب از آن پایین می آید.


لینک دانلود

5230 مکانیزم پایین آمدن پرنده با بال و شکم! 1

 

5230 مکانیزم پایین آمدن پرنده با بال و شکم! 2


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

 


در این مکانیزم جوجه تیغی را می بینید که می تواند از سراشیبی پایین بیاید.

لینک دانلود

در اینجا سه مکانیزم حرکتی جوجه تیغی، سگ و فیلی را می بینید که می توانند از سراشیبی پایین بیایند.


لینک دانلود

پنج شنبه, 18 مرداد 1397 ساعت 07:49

مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن از سراشیبی

در اینجا آدمکی را می بینید که می تواند از سراشیبی پایین بیاید.


لینک دانلود

چند تصویر از این سازه را در زیر می بینید.

5228 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن از سراشیبی 04

 

5228 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن از سراشیبی 05

 

 

5228 مکانیزم قدم زدن و پایین آمدن از سراشیبی 03


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

در این مکانیزم با چرخش محور دستگاه اژدها به حرکت در می آید.  


لینک دانلود

طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

یکشنبه, 14 مرداد 1397 ساعت 18:23

مکانیزم کاغذی نزدیک شدن آدمک های کاغذی

در این مکانیزم با چرخاندن محور دستگاه، آدمک های کاغذی به هم نزدیک می شوند. 


لینک دانلود

5226 مکانیزم کاغذی نزدیک شدن آدمک های کاغذی 1

 

5226 مکانیزم کاغذی نزدیک شدن آدمک های کاغذی 3


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

در اینجا مکانیزم با چرخاندن محور دستگاه، قورباغه ها بالا و پایین می روند و دهانشان را برای آوازخوانی باز و بسته می کنند!


لینک دانلود


5225 مکانیزم کاغذی آوازخوانی قورباغه ها در برکه! 1

 

5225 مکانیزم کاغذی آوازخوانی قورباغه ها در برکه! 2


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه


در اینجا مکانیزم با حرکت اهرم مرغابی داخل آب می افتد!


لینک دانلود

5224 مکانیزم کاغذی دلقک و شیرجه مرغابی در آب 1برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

جمعه, 12 مرداد 1397 ساعت 08:47

مکانیزم کاغذی - توپ باز شیر دریایی!

در این مکانیزم با چرخاندن محور دستگاه، شیرهای دریایی با هم توپ بازی می کنند.

5223 مکانیزم کاغذی - توپ باز شیر دریایی! 1


5223 مکانیزم کاغذی - توپ باز شیر دریایی! 2


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه


در این مکانیزم با چرخش یک محور، هواپیما بر فراز اقیانوس به پرواز در می آید!


لینک دانلود

5112 مکانیزم کاغذی - پرواز در فراز اقیانوس ها! 3


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه