مجید محسنی

مجید محسنی

سه شنبه, 09 مرداد 1397 ساعت 08:36

رفتار عجیب بادکنک گازی در خودرو

وقتی خودرو در پیچ جاده به چپ حرکت می کند ما و اشیاء داخل خودرو به راست متمایل می شویم. در این آزمایش رفتار برعکس بادکنک گازی را مشاهده می کنید. 


لینک دانلود

سه شنبه, 09 مرداد 1397 ساعت 08:23

مکانیزم کاغذی آدمک فریاد زن!

در این مکانیزم با چرخاندن محور دستگاه آدمک در سکوت شروع به فریاد زدن می کند!


لینک دانلود

دوشنبه, 08 مرداد 1397 ساعت 07:11

ساچمه در مسیر ترن هوایی!

در این آزمایش ساچمه ای در مسیر پر پیچ و خم به بالا و پایین حرکت می کند.


لینک دانلود

شنبه, 06 مرداد 1397 ساعت 18:52

مکانیزم پایین آمدن دارکوب نوک زن!

در فیلم زیر مکانیزمی را می بینید که در آن یک دارکوب با نوک زدن به میله آهنی، پایین می آید. 


لینک دانلود

جمعه, 05 مرداد 1397 ساعت 20:23

چند مکانیزم حرکتی خیلی پیچیده

در این فیلم چند مکانیزم حرکتی خیلی پیچیده را می بینید. البته الزامی وجود ندارد که دانش آموزان عزیز در مسابقه نور مکانیزم هایی تا این حد پیچیده بسازند. 


لینک دانلود

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 10:46

مکانیزم بازوی هیدرولیکی نقاش

در اینجا مکانیزمی را می بینید که یک بازوی مکانیکی به کمک نیروی هیدرولیکی می تواند نقاشی بکشد.


لینک دانلود

دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 19:22

مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک

 در فیلم زیر مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیکی  را مشاهده می کنید.  


لینک دانلود

چند تصویر از مراحل ساخت این مکانیزم را در زیر می بینید.

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 1

 

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 2

 

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 1

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 3

 

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 4

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 5


5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 6


5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 7

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 8

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 9


دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 19:19

مکانیز قدم زدن آدمک

در این فیلم مکانیزم قدم زدن آدمک را می بینید. 


لینک دانلود

روش ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 08:26

ساخت مکانیزم جارو برقی با بطری

در این فیلم جارو برقی را می بینید که با بطری ساخته شده است.


لینک دانلود

طرز ساخت این جاروبرقی را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 15:58

مکانیزم دستگاه چاپ پول!

در زیر مکانیزم دستگاهی را می بینید که می تواند پول چاپ کند!   


لینک دانلود

طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود