مجید محسنی

مجید محسنی

در این مکانیزم توپ ها بر اثر سنگینی شان از دو مسیر آسانسوری پایین می آیند.


لینک دانلود

در اینجا مکانیزم میله مارپیچ ارشمیدس را می بینید که با چرخش میله مارپیچ، ساچمه ها به بالا منتقل می شوند.


لینک دانلود

در فیلم زیر جزئیات بیشتری از این مکانیزم را می بینید.


لینک دانلود

در این مکانیزم کاغذی با فشار دادن یک دکمه زرافه غش می کند!

5150 مکانیزم کاغذی زرافه ای که با فشار یک دکمه غش می کند 1
5150 مکانیزم کاغذی زرافه ای که با فشار یک دکمه غش می کند 2


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

شنبه, 08 ارديبهشت 1397 ساعت 08:46

مکانیزم آسانسوری انتقال توپ ها

در این مکانیزم که شبیه آسانسور عمل می کند ابتداء توپ وارد محفظه کوچک می شود و بر اثر سنگینی آن، محفظه پایین می آید. سپس با خروج توپ، محفظه سبک شده و به بالا می رود تا توپ بعدی را منتقل کند.


لینک دانلود

در این مکانیزم تیله ها ابتداء بالا برده می شوند و سپس در مسیرهای جالب و متنوعی رو به پایین حرکت می کنند.


لینک دانلود

جمعه, 07 ارديبهشت 1397 ساعت 17:16

مکانیزم کاغذی _ بال زدن بابانوئل!

در این مکانیزم با چرخاندن محور دستگاه، بابا نوئل به پرواز در می آید و بالا و پایین می رود.


لینک دانلود

 

برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

 


پنج شنبه, 06 ارديبهشت 1397 ساعت 16:28

مکانیزم تصاویر مختلف اموجی با چرخ دنده!

در این مکانیزم بر اثر چرخاندن چرخ دنده، تصاویر مختلف چشم و دهان اموجی مقابل هم قرار گرفته و حالت های مختلفی را ایجاد می کند.


لینک دانلود

بر اثر چرخاندن محور دستگاه، تیله به تیغه های چوبی با طول های متفاوت برخورد می کند و صداهایی با بسامد مختلف ایجاد می شود.


لینک دانلود

پنج شنبه, 06 ارديبهشت 1397 ساعت 15:53

سرعت زیاد خروج آب از بطری با گردآب!

در این آزمایش اثر گردآب در سرعت خروج آب از دو بررسی می شود.


لینک دانلود

پنج شنبه, 06 ارديبهشت 1397 ساعت 15:41

مکانیزم آدمکی که با تبر به بطری می زند

در این مکانیزم بر اثر چرخش محور دستگاه، آدمک با تبر روی بطری ضربه وارد می کند.


لینک دانلود

طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود