مجید محسنی

مجید محسنی

در این آزمایش دوک کاغذی را می بینید که در ظاهر به نظر می رسد که از سطح شیبدار بالا می رود.


لینک دانلود

5180 دوک کاغذی که از سطح شیبدار بالا می رود! 3

 

5180 دوک کاغذی که از سطح شیبدار بالا می رود! 4


در این آزمایش دوک کاغذی را می بینید که در ظاهر به نظر می رسد که از سطح شیبدار بالا می رود. برای ساخت این وسیله به یک فایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.

لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه و نحوه سرهم بندی آن

شنبه, 05 خرداد 1397 ساعت 15:48

مکانیزم کاغذی - پرواز پرنده صلح

در این مکانیزم با چرخش یک محور، پرنده صلح به پرواز در می آید!


لینک دانلود

5179 مکانیزم کاغذی - پرواز پرنده صلح 9

 

5179 مکانیزم کاغذی - پرواز پرنده صلح 6

 

5179 مکانیزم کاغذی - پرواز پرنده صلح 4

 

5179 مکانیزم کاغذی - پرواز پرنده صلح 3

 

5179 مکانیزم کاغذی - پرواز پرنده صلح 5

 

5179 مکانیزم کاغذی - پرواز پرنده صلح 7

 

5179 مکانیزم کاغذی - پرواز پرنده صلح 8

 

برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه و نحوه سرهم بندی آن

این مکانیزم را لئوناردو داوینچی اختراع کرده است. با چرخاندن محور این مکانیزم، چکش روی سندان ضربه می زند.   


لینک دانلود

5178 مکانیزم کاغذی- چکش ضربه زن لئوناردو داوینچی 3

 

5178 مکانیزم کاغذی- چکش ضربه زن لئوناردو داوینچی 2

 

5178 مکانیزم کاغذی- چکش ضربه زن لئوناردو داوینچی 1


 

برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

شنبه, 05 خرداد 1397 ساعت 14:46

مکانیزم آسانسوری انتقال توپ ها

در این مکانیزم که شبیه آسانسور عمل می کند ابتداء توپ وارد محفظه کوچک می شود و بر اثر سنگینی آن، محفظه پایین می آید. سپس با خروج توپ، محفظه سبک شده و به بالا می رود تا توپ بعدی را منتقل کند.


لینک دانلود

در این مکانیزم با ظربه زدن به الاکلنگ توپ به بالا پرتاب می شود و سپس وارد یک مسیر لوله ای شده و به پایین باز می گردد.  


لینک دانلود

شنبه, 05 خرداد 1397 ساعت 14:22

مکانیزم میمون بالارونده از دو طناب

با بالا و پایین کشیدن دو نخ در این مکانیزم، میمون بالا می رود.  


لینک دانلود

یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 ساعت 09:28

مکانیزم کاغذی_ عبور ببر از درون حلقه آتش!

با حرکت اهرم این مکانیزم کاغذی، ببر از درون حلقه آتش عبور می کند. 


لینک دانلود

5174 مکانیزم کاغذی  عبور ببر از درون حلقه آتش! 1

 

5174 مکانیزم کاغذی  عبور ببر از درون حلقه آتش! 3

 

5174 مکانیزم کاغذی  عبور ببر از درون حلقه آتش! 2


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

در این مکانیزم کاغذی با فشار دادن یک دکمه زرافه غش می کند!

5173 مکانیزم کاغذی   شتری که با فشار یک دکمه غش می کند 1

 

5173 مکانیزم کاغذی   شتری که با فشار یک دکمه غش می کند 2برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 ساعت 08:55

مکانیزم دومینویی که با یک حرکت مرتب می شود

با چرخاندن محور این مکانیزم، قطعات افتاده دو بار مرتب شده و پشت سر هم قرار می گیرند. 


لینک دانلود

یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 ساعت 08:46

مکانیزم حرکت کرم روی چوب

با چرخاندن محور این مکانیزم، کرم به حرکت در می آید. 


لینک دانلود