مجید محسنی

مجید محسنی

در این مکانیزم با چرخاندن محور هواپیما، خلبان و پرندگان شروع به حرکت می کنند.


لینک دانلود

5122 مکانیزم کاغذی - پرواز هواپیمای ملخ دار در آسمان 1
5122 مکانیزم کاغذی - پرواز هواپیمای ملخ دار در آسمان 3


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

در این مکانیزم حرکت چرخشی محور، اهرم میانی به بالا و پایین حرکت می کند.


لینک دانلود

شنبه, 25 فروردين 1397 ساعت 19:35

مکانیزم کاغذی_ سیرک باز با دو اسب متحرک

در اینجا مکانیزم یک سیرک باز و دو اسب را می بینید که با چرخاندن محور آن، اسب ها به حرکت در می آیند.


لینک دانلود

5120 مکانیزم کاغذی  سیرک باز با دو اسب متحرک 2


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

در اینجا مکانیزم کاغذی می بینید که در آن شهر بازی در حال چرخش است و اسب ها بالا و پایین می روند .این مکانیزم با ابعاد یک سوم نقشه اصلی ساخته شده است.


لینک دانلود

5119 مکانیزم کاغذی  شهر بازی چرخان با اسب های بالا و پایین رونده 2


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید. لینک نقشه ها:

 

لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

شنبه, 25 فروردين 1397 ساعت 08:36

مقاومت بادکنک در مقابل دو صفحه میخی!

در این آزمایش بادکنک تحت فشار تعداد زیادی میخ قرار می گیرد و در مقابل ترکیدن مقاومت نشان می دهد زیرا تعداد میخ ها زیاد است و سطح تماس زیاد مجموعه آنها فشار لازم برای ترکیدن پوسته بادکنک را تامین نمی کند.


لینک دانلود

مکانیزم جالب و ابتکاری برای بالاآوردن آرام وزنه: در این مکانیزم از دو استوانه با قطرهای مختلف استفاده شده است تا وزنه را بتوان به آرامی بالا آورد.


لینک دانلود

در این مکانیزم با چرخش یک محور، دلقک بر فراز ابرها سه چرخه سواری می کند!


لینک دانلود

5116 مکانیزم کاغذی - سه چرخه سواری بر فراز ابرها! 4
 
5116 مکانیزم کاغذی - سه چرخه سواری بر فراز ابرها! 5


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه

لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه

لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

جمعه, 24 فروردين 1397 ساعت 10:17

ایستادن روی بادکنک

در این آزمایش می خواهیم بررسی کنیم که آیا می توان روی بادکنک ایستاد یا نه!


لینک دانلود

در این فیلم مکانیزمی را می بینید که بر اساس آن توپ ها در دو مسیر مختلف تفکیک می شوند.


لینک دانلود

در این آزمایش مقدار زیادی برگ روی توری قرار دارد. وقتی یک نفر روی آن می افتد، توری به سرعت پایین می رود ولی برگ ها بر اثر لختی و اینرسی شان برای مدت کوتاهی تقریباً ساکن می مانند و هماهنگ با توری پایین نمی روند. شما می توانید آزمایش مشابه ای را که خطر ندارد! برای سومین مسابقه دانش آموزی نور بفرستید.


لینک دانلود