مثال: قانون دوم نیوتن

نوشته شده توسط 

انیمیشن زیر را ببینید و با فرض اینکه جرم توپ 2 کیلوگرم است، شتاب توپ را بدست آورید.


لینک دانلود


 نیروی موتور پیشران موشکی یک میلیون نیوتن است. با فرض اینکه جرم موشک 10 تن باشد، شتاب اولیه حرکت موشک را محاسبه نمایید. (شتاب گرانش را 9/81 نیوتن بر مجذور ثانیه در نظر بگیرید.)

روی شکل کلیک کنید.

 

لینک دانلود


در انیمیشن زیر صحنه یک تصادف را می بینید. فرض کنید قبل از برخورد، سرعت خودرو 20 متر بر ثانیه و زمان برخورد نیز 0/2 ثانیه و جرم سرنشین 100 کیلوگرم باشد. در حین تصادف کمربند ایمنی با چه نیرویی سرنشین را به صندلی محکم نگه می دارد؟

روی شکل کلیک کنید.


لینک دانلود

 

اگر نیروی ثابت 6 نیوتنی به جسمی با جرم مختلف وارد شود شتاب حرکت جسم بستگی به جرم آن دارد.
به نظر شما نمودار شتاب بر حسب جرم جسم (با فرض ثابت بودن نیرو) چه شکلی است؟

لینک دانلود

 

چهار خودرو را در شکل زیر می بینید.

rafe c 013 04 01i

rafe c 013 04 02i

rafe c 013 04 03i

rafe c 013 04 04i


سه مشخصه خودرو های بالا در جدول زیر نوشته شده است. هر کدام از این مشخصه ها مربوط به کدام خودرو بالایی است؟ همچنین شتاب این خودرو ها را بر اساس اطلاعات زیر از زیاد به کم مرتب کنید.

 

خودرو و موتورسیکلتی را در شکل زیر می بینید. جرم و شتاب حرکت هر کدام از آنها نیز نوشته شده است. چه نیروی به خودرو و موتور سیکلت وارد می شود؟

rafe c 013 05 01i

m1 = 1000 kg

a1 = 2 m/s2

F1 = ?

m1 = 200 kg

a1 = 10 m/s2

F1 =

 

در انیمیشن زیر، حرکت رو به بالای فردی به را در آسانسور می بینید. نیروی وزن Fg برابر 5000N و F برابر 5200N‌ است. این آسانسور با چه شتابی بالا می رود؟ (شتاب گرانش 10 متر بر مجذور ثانیه)

 

لینک دانلود

آخرین ویرایش در دوشنبه, 07 مهر 1393 ساعت 07:49

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.