برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

آزمایش های مناسب برای نمایش در دومین مسابقه نور


experiment
رنگ کردن گل سفید
experimen2t


ایده های مناسب برای پروژه های علمی و پژوهش های مدرسه ای

مکانیزم های هیدرولیکی

مکانیزم با نقشه سه بعدی

مکانیزم های حرکتی

مکانیزم های کاغذی و مقوایی

  • نورآزما ۴۰۲ ویژه آزمایش‌های بازتابش نور
  • نورآزما یک آزمایشگاه شخصی قابل حمل جهت استفاده در خانه یا مدرسه
  • نورآزمای 410 برای دانش آموز و معلم: آزمایش بدون نیاز به محیط آزمایشگاه
  • نورآزمای 410 محصولی برای همه سنین