برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

مجید محسنی

مجید محسنی

چرخ ژنوا سازوکاری چرخ دنده ای است که حرکت دورانی پیوسته را به حرکت دورانی منقطع متناوب تبدیل می کند. از این سازوکار در برخی ساعت ها استفاده می شود.


لینک دانلود

5244 مکانیزم چرخ ژنوا ساخته شده با پرینتر سه بعدی 2

 

5244 مکانیزم چرخ ژنوا ساخته شده با پرینتر سه بعدی 3

 

5244 مکانیزم چرخ ژنوا ساخته شده با پرینتر سه بعدی 4

 

5244 مکانیزم چرخ ژنوا ساخته شده با پرینتر سه بعدی 5

 

5244 مکانیزم چرخ ژنوا ساخته شده با پرینتر سه بعدی 6

 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود فایل سه بعدی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

جمعه, 02 شهریور 1397 ساعت 09:59

مکانیزم راه رفتن آدم با دو عصا

در این مکانیزم ، آدمکی با دو عصا می تواند از سراشیبی پایین بیاید.لینک دانلود

چهارشنبه, 31 مرداد 1397 ساعت 07:51

مکانیزم پرتاب کننده خودکار توپ

در این مکانیزم با چرخش محور دستگاه، توپ ها شلیک می شوند. 


لینک دانلود

5242 مکانیزم پرتاب کننده خودکار توپ 3

 

5242 مکانیزم پرتاب کننده خودکار توپ 4

 

5242 مکانیزم پرتاب کننده خودکار توپ 3

 

5242 مکانیزم پرتاب کننده خودکار توپ 6

5242 مکانیزم پرتاب کننده خودکار توپ 7
5242 مکانیزم پرتاب کننده خودکار توپ 8
5242 مکانیزم پرتاب کننده خودکار توپ 9

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:

لینک دانلود فایل زیپ این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

چهارشنبه, 31 مرداد 1397 ساعت 07:14

مکانیزم ساعت آونگی گالیله

در فیلم زیر مکانیزم کار یک ساعت آونگی را می بینید که معروف به ساعت گالیله است.لینک دانلود 1، لینک دانلود 2

5241 مکانیزم ساعت آونگی گالیله  1

 

5241 مکانیزم ساعت آونگی گالیله  2

 

5241 مکانیزم ساعت آونگی گالیله  3

 

5241 مکانیزم ساعت آونگی گالیله  4


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود فایل زیپ این سازه

 

با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

 


پنج شنبه, 25 مرداد 1397 ساعت 10:54

مکانیزم گربه ای که نمی تواند موش بگیرد!

در این مکانیزم با چرخش محور دستگاه، موش به حرکت در می آید ولی گربه هرچه سعی می کند نمی تواند آن را بگیرد. 


لینک دانلود

5240 مکانیزم گربه ای که نمی تواند موش بگیرد! 3

 

5240 مکانیزم گربه ای که نمی تواند موش بگیرد! 4

 

5240 مکانیزم گربه ای که نمی تواند موش بگیرد! 5

 

 

5240 مکانیزم گربه ای که نمی تواند موش بگیرد! 6


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

در این مکانیزم با چرخاندن محور دستگاه، چرخ دنده بزرگ به صورت رفت و برگشتی می چرخد. 


لینک دانلود

5239 مکانیزم تبدیل حرکت چرخشی به دوران رفت و برگشتی 2
5239 مکانیزم تبدیل حرکت چرخشی به دوران رفت و برگشتی 3


اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود فایل سه بعدی پی دی اف این سازه
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

پنج شنبه, 25 مرداد 1397 ساعت 10:11

مکانیزم قدم زدن جینسن 3

در این مکانیزم با چرخش محور موتور، مکانیزم قدم زدن به کار می افتد و ارابه و شخص سوار بر آن را جابه جا می کند. 


لینک دانلود

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید. این نقشه ها را می توانید با برنامه سالیدوورک باز کنید: https://goo.gl/MiBXwb  و  https://goo.gl/qXNFgp

در این مکانیزم بر اثر حرکت رفت و برگشتی اهرم، محور دستگاه به چرخش در می آید. لینک دانلود 1، لینک دانلود 2


5237 مکانیزم تبدیل حرکت رفت و برگشتی به حرکت چرخشی 3


اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

پنج شنبه, 25 مرداد 1397 ساعت 08:55

مکانیزم قفل رمزی

در این فیلم طرز کار مکانیزم قفل رمزی را می بینید.  

 


لینک دانلود 1    ، لینک دانلود 2

5236 مکانیزم قفل رمزی 1

 

5236 مکانیزم قفل رمزی 2

 

 

5236 مکانیزم قفل رمزی 3


 

اگر مایل باشید اجزای این سازه را با پرینتر سه بعدی، یونولیت، فوم ... یا چوب بسازید نقشه های سه بعدی این سازه را در این لینک ببینید:
لینک دانلود فایل سه بعدی پی دی اف این سازه
لینک دانلود نقشه سه بعدی این سازه
لینک دانلود نحوه سرهم بندی این سازه
با نرم افزارهای سه بعدی (مثل اتوکد، سالیدورک، تریدی استودیو ...) می توانید این فایل ها را ببینید، ، البته فایل های stl را می توان با فوتوشاپ هم دید.

در این مکانیزم با چرخاندن محور قلک، حلزون از صندوق بیرون می آید و پول را به داخل می کشد.


لینک دانلود

5235 مکانیزم قلک حلزونی که پول را به داخل صندوق می کشد! 3

 

5235 مکانیزم قلک حلزونی که پول را به داخل صندوق می کشد! 4


طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

راهنمای علمی برنامه تلویزیونی جزیره دانش