برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

مجید محسنی

مجید محسنی

در اینجا مکانیزم با حرکت اهرم مرغابی داخل آب می افتد!


لینک دانلود

5224 مکانیزم کاغذی دلقک و شیرجه مرغابی در آب 1برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

جمعه, 12 مرداد 1397 ساعت 08:47

مکانیزم کاغذی - توپ باز شیر دریایی!

در این مکانیزم با چرخاندن محور دستگاه، شیرهای دریایی با هم توپ بازی می کنند.

5223 مکانیزم کاغذی - توپ باز شیر دریایی! 1


5223 مکانیزم کاغذی - توپ باز شیر دریایی! 2


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه


در این مکانیزم با چرخش یک محور، هواپیما بر فراز اقیانوس به پرواز در می آید!


لینک دانلود

5112 مکانیزم کاغذی - پرواز در فراز اقیانوس ها! 3


برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

سه شنبه, 09 مرداد 1397 ساعت 08:36

رفتار عجیب بادکنک گازی در خودرو

وقتی خودرو در پیچ جاده به چپ حرکت می کند ما و اشیاء داخل خودرو به راست متمایل می شویم. در این آزمایش رفتار برعکس بادکنک گازی را مشاهده می کنید. 


لینک دانلود

سه شنبه, 09 مرداد 1397 ساعت 08:23

مکانیزم کاغذی آدمک فریاد زن!

در این مکانیزم با چرخاندن محور دستگاه آدمک در سکوت شروع به فریاد زدن می کند!


لینک دانلود

دوشنبه, 08 مرداد 1397 ساعت 07:11

ساچمه در مسیر ترن هوایی!

در این آزمایش ساچمه ای در مسیر پر پیچ و خم به بالا و پایین حرکت می کند.


لینک دانلود

شنبه, 06 مرداد 1397 ساعت 18:52

مکانیزم پایین آمدن دارکوب نوک زن!

در فیلم زیر مکانیزمی را می بینید که در آن یک دارکوب با نوک زدن به میله آهنی، پایین می آید. 


لینک دانلود

جمعه, 05 مرداد 1397 ساعت 20:23

چند مکانیزم حرکتی خیلی پیچیده

در این فیلم چند مکانیزم حرکتی خیلی پیچیده را می بینید. البته الزامی وجود ندارد که دانش آموزان عزیز در مسابقه نور مکانیزم هایی تا این حد پیچیده بسازند. 


لینک دانلود

پنج شنبه, 04 مرداد 1397 ساعت 10:46

مکانیزم بازوی هیدرولیکی نقاش

در اینجا مکانیزمی را می بینید که یک بازوی مکانیکی به کمک نیروی هیدرولیکی می تواند نقاشی بکشد.


لینک دانلود

دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 19:22

مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک

 در فیلم زیر مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیکی  را مشاهده می کنید.  


لینک دانلود

چند تصویر از مراحل ساخت این مکانیزم را در زیر می بینید.

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 1

 

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 2

 

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 1

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 3

 

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 4

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 5


5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 6


5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 7

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 8

5215 مکانیزم تکان دادن سر با نیروی هیدرولیک 9


راهنمای علمی برنامه تلویزیونی جزیره دانش