برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 19:19

مکانیز قدم زدن آدمک

در این فیلم مکانیزم قدم زدن آدمک را می بینید. 


لینک دانلود

روش ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 08:26

ساخت مکانیزم جارو برقی با بطری

در این فیلم جارو برقی را می بینید که با بطری ساخته شده است.


لینک دانلود

طرز ساخت این جاروبرقی را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 15:58

مکانیزم دستگاه چاپ پول!

در زیر مکانیزم دستگاهی را می بینید که می تواند پول چاپ کند!   


لینک دانلود

طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 07:25

مکانیزم جارو برقی

در این فیلم یک جاروبرقی را مشاهده می کنید. این جارو با مکانیزم مکش هوا، ذرات ریز را جمع می کند.


لینک دانلود

طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

در این فیلم یک دمنده را مشاهده می کنید. این وسیله با مکانیزم خاصی می تواند هوا را به حرکت در آورد و ذرات ریز را جمع کند.


لینک دانلود

طرز ساخت این وسیله را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

در این آزمایش دو چوب پنبه داخل ظرف شیشه ای حاوی آب قرار دارد. وقتی ظرف ها را به چرخش در می آوریم مشاهده می کنیم که چوب پنبه ها بر خلاف انتظارمان رو به داخل متمایل می شوند!


لینک دانلود

این بازوی مکانیکی هیدرولیکی است که می تواند کارهای متنوعی را انجام دهد.   


لینک دانلود

طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

جمعه, 22 تیر 1397 ساعت 12:31

مکانیزم پارو زدن قایق

در فیلم زیر مکانیزم پارو زدن قایق را مشاهده می کنید.   


لینک دانلود

طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

جمعه, 22 تیر 1397 ساعت 12:07

مکانیزم کنترل دست نخی!

در اینجا مکانیزم دستی را می بینید که حرکت آن با کشیدن نخ حاصل می شود.  


لینک دانلود

جمعه, 22 تیر 1397 ساعت 11:28

روش ساخت و آزمایش اسپینر کاغذی

در این آزمایش چند آزمایش ساده با اسپینر کاغذی را مشاهده می کنید. 


لینک دانلود

طرز ساخت این اسپینر کاغذی را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

راهنمای علمی برنامه تلویزیونی جزیره دانش