برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

مجید محسنی

مجید محسنی

در این مکانیزم کاغذی با فشار دادن یک دکمه زرافه غش می کند!

5173 مکانیزم کاغذی   شتری که با فشار یک دکمه غش می کند 1

 

5173 مکانیزم کاغذی   شتری که با فشار یک دکمه غش می کند 2برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه
لینک دانلود فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی این سازه

یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 ساعت 08:55

مکانیزم دومینویی که با یک حرکت مرتب می شود

با چرخاندن محور این مکانیزم، قطعات افتاده دو بار مرتب شده و پشت سر هم قرار می گیرند. 


لینک دانلود

یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 ساعت 08:46

مکانیزم حرکت کرم روی چوب

با چرخاندن محور این مکانیزم، کرم به حرکت در می آید. 


لینک دانلود

یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 ساعت 08:30

مکانیزم بچه ها در حمام آب گرم!

در این مکانیزم با چرخاندن محور دستگاه، بچه ها از گرمای آب گرم بالا و پایین می روند!


لینک دانلود

در مکانیزم کاغذی زیر فردی را می بینید که نمی تواند روی پایش بند شود!


لینک دانلود

5169 مکانیزم کاغذی - آدمی که نمی تواند روی پایش بند شود! 1
  
5169 مکانیزم کاغذی - آدمی که نمی تواند روی پایش بند شود! 2


طرز ساخت این مکانیزم را در فیلم زیرمی بینید.


لینک دانلود

برای ساخت این مکانیزم به دوفایل PDF نیاز دارید. ابتداء فایل اجزای کاغذی را دانلود کرده و آن را با چاپگر پرینت کنید. سپس طبق دستورات "فایل PDF نحوه ساخت و سرهم بندی" اجزای سازه را به هم وصل نمایید.
لینک دانلود فایل PDF اجزای کاغذی این سازه

سه شنبه, 25 ارديبهشت 1397 ساعت 17:04

مکانیزم مقوایی حرکت بارفیکس

در این فیلم مکانیزم یک ورزشکار را می بینید که بارفیکس می رود!


لینک دانلود

طرز کار این مکانیزم را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

چهارشنبه, 19 ارديبهشت 1397 ساعت 18:19

مکانیزم بازوی مکانیکی با پنج درجه آزادی

این بازوی مکانیکی با پنج درجه آزادی و آهنربایی که دارد می تواند کارهای متنوعی را انجام دهد.


لینک دانلود

طرز ساخت این بازوی مکانیکی را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

چهارشنبه, 19 ارديبهشت 1397 ساعت 17:42

مکانیزم باز و بسته شونده دایروی

در این مکانیزم با حرکت دادن دو بازو، اندازه دایره بزرگ و کوچک می شود. اگر مایل باشید مکانیزم مشابه ای را بسازید به لینک روبرو بروید: https://goo.gl/At9JWW


لینک دانلود

مکانیزم مشابه ای را در فیلم زیر می بینید.


لینک دانلود

چهارشنبه, 19 ارديبهشت 1397 ساعت 17:11

مکانیزم ماشین ساده با بالابر هیدرولیک

روی این ماشین چهارچرخ ساده یک جک هیدرولیک قرار دارد که با آن به راحتی می توان بار را جابه جا نمود.


لینک دانلود

چهارشنبه, 19 ارديبهشت 1397 ساعت 16:50

چندین مکانیزم حرکتی جالب و ابتکاری

در این فیلم چندین مکانیزم حرکتی جالب و ابتکاری را مشاهده می کنید.   


لینک دانلود

راهنمای علمی برنامه تلویزیونی جزیره دانش