برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

C134-2

دانلود بخش تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - علوم تجربی پایه هشتم


آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در پایه هشتم استفاده نمود. در بخش اول کتاب علوم تجربی با عنوان "تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی" آمده است و مدل سازی های آن برای درک عمیق تر این فصل مفید است.

در کنار برخی مدل سازی ها کلمه "اختیاری" آورده شده است و دانش آموزان عزیر در صورت علاقه می توانند آنها را مرور نمایند. همچنین اگر مدت زمانی که برای مرور تابستان گذاشته اید کم است می توانید قسمت "مهم" از مدل سازی زیر را مطالعه نمایید.

 

واکنش سدیم و کلر

  واکنش سدیم و کلر    
 اختیاری

پیوند یونی سدیم کلراید

  پیوند یونی سدیم کلراید    
 اختیاری

بلور NaCl

  بلور NaCl    
 

خمیردندان فیل!

  خمیردندان فیل!    
 

آتشفشان

  آتشفشان    
 

فوران اکسیژن و بخار آب

  فوران اکسیژن و بخار آب    
 

واکنش نیتروژن تریودید

  واکنش نیتروژن تریودید    
 

واکنش فسفر سفید

  واکنش فسفر سفید    

بادکردن بادکنک با نوشابه!

بادکردن بادکنک با نوشابه!

فوران آتش فشان

فوران آتش فشان

تخم مرغ لاستیک

تخم مرغ لاستیک
 

واکنش فلز با آب

واکنش فلز با آب

   
 

اثر اسید روی فلز و غیرفلز

  اثر اسید روی فلز و غیرفلز    
 

سوختن متان

  سوختن متان    
 

برخورد مولکول ها

  برخورد مولکول ها    
 

واکنش با اکسیژن

  واکنش با اکسیژن    
 

خوردگی آهن

  خوردگی آهن    
 

محافظت در برابر اکسید شدن

  محافظت در برابر اکسید شدن    
 

واکنش گرما زا

  واکنش گرما زا    
 

واکنش گرمازا

  واکنش گرمازا    
 

انرژي شيميايي

انرژي شيميايي

   
 

انرژی ماده سوختنی

  انرژی ماده سوختنی    

انرژی مواد سوختی مختلف

انرژی مواد سوختی مختلف

 اختیاری

حیوانات و انرژی

حیوانات و انرژی

   
 اختیاری

فرایند گوارش و آنزیم

فرایند گوارش
   
 

اثرات نامطلوب آنزیم

اثرات نامطلوب آنزیم
   
اختیاری

عوامل موثر بر رشد گیاه

عوامل موثر بر رشد گیاه

 

باتری میوه ای

باتری میوه ای
   
 اختیاری

اثر باتری

اثر باتری

   
اختیاری

ولتاژ باتری

ولتاژ باتری

 

انفجار قوطی فیلم

 
انفجار قوطی فیلم