برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

تنظیم عصبی

C134-4

دانلود بخش تنظیم عصبی - علوم تجربی پایه هشتم


آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در پایه هشتم استفاده نمود. در بخش اول کتاب علوم تجربی با عنوان "تنظیم عصبی" آمده است و مدل سازی های آن برای درک عمیق تر این فصل مفید است.

در کنار برخی مدل سازی ها کلمه "اختیاری" آورده شده است و دانش آموزان عزیر در صورت علاقه می توانند آنها را مرور نمایند. همچنین اگر مدت زمانی که برای مرور تابستان گذاشته اید کم است می توانید قسمت "مهم" از مدل سازی زیر را مطالعه نمایید.

 

مغز و دستگاه عصبی

مغز و دستگاه عصبی

   
 

دستگاه عصبی مرکزی

دستگاه عصبی مرکزی

   
 

مغز و جایگاه آن‏

مغز و جایگاه آن‏

   
 

اعمال قسمت‌های مغز

اعمال قسمت‌های مغز

   
 

نخاع و جایگاه آن

نخاع و جایگاه آن

   
 

دستگاه عصبی محیطی

دستگاه عصبی محیطی

   
 

دستگاه عصبی خودمختار

دستگاه عصبی خودمختار

   
 

رشته‌ها و سلول‌های عصبی

رشته‌ها و سلول‌های عصبی

   
 اختیاری

دستگاه هورمونی

دستگاه هورمونی

   
 

ادراک تحریکات حسی

ادراک تحریکات حسی