برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

تنظیم هورمون

C134-6

دانلود بخض تنظیم هورمونی - علوم تجربی پایه هشتم

آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در پایه هشتم استفاده نمود. در زیر، فصل 5 کتاب علوم تجربی با عنوان "تنظیم هورمونی" آمده است و مدل سازی های آن برای درک عمیق تر این فصل مفید است.

در کنار برخی مدل سازی ها کلمه "اختیاری" آورده شده است و دانش آموزان عزیر در صورت علاقه می توانند آنها را مرور نمایند. همچنین اگر مدت زمانی که برای مرور تابستان گذاشته اید کم است می توانید قسمت "مهم" از مدل سازی زیر را مطالعه نمایید.

دستگاه هورمونی

دستگاه هورمونی

بدن انسان

بدن انسان
اختیاری

ادراک تحریکات حسی

ادراک تحریکات حسی

   
اختیاری  

تغذیه و سوخت‌وساز

  تغذیه و سوخت‌وساز    
 اختیاری  

لوزالمعده

  لوزالمعده    
   

کبد

  کبد    
   

دستگاه تولید مثل

  دستگاه تولید مثل    
   

اندام‌های تولید مثل مرد وتشکیل اسپرم

  اندام‌های تولید مثل مرد وتشکیل اسپرم    
   

اندام‌های تولید مثل زن

  اندام‌های تولید مثل زن    
   

فعالیت تخمدان‏ ها

  فعالیت تخمدان‏ ها