برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

حس و حرکت

C134-5

دانلود فصل حس و حرکت - علوم تجربی پایه هشتم

آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در پایه هشتم استفاده نمود. در زیر، فصل 5 کتاب علوم تجربی با عنوان "حس و حرکت" آمده است و مدل سازی های آن برای درک عمیق تر این فصل مفید است.

در کنار برخی مدل سازی ها کلمه "اختیاری" آورده شده است و دانش آموزان عزیر در صورت علاقه می توانند آنها را مرور نمایند. همچنین اگر مدت زمانی که برای مرور تابستان گذاشته اید کم است می توانید قسمت "مهم" از مدل سازی زیر را مطالعه نمایید.

 

حواس انسان

حواس انسان

   
 

اندام بینایی

اندام بینایی

   
اختیاری

مردمک چشم

مردمک چشم

   

اختیاری

ماهیچه های مردمک چشم

ماهیچه های مردمک چشم

   
 

چگونه می‌‌بینیم؟

چگونه می‌‌بینیم؟

   
 

اندام شنوایی

اندام شنوایی

   
 

چگونه می‏شنویم؟

چگونه می‏شنویم؟

   
 

قسمت های مختلف گوش

قسمت های مختلف گوش

   
 

عملکرد شنوایی

عملکرد شنوایی

   
 

حس بویایی

حس بویایی

   
 

حس چشایی

حس چشایی

   
 

زبان و چشایی

زبان و چشایی

   
 

پوست

پوست

   
 

حس لامسه

حس لامسه

   
 

احساسات آدمی و مغز

احساسات آدمی و مغز

   
 

استخوان‌بندی بدن

استخوان‌بندی بدن

   
 

جمجمه

جمجمه

   
 

ستون مهره ‏ها

ستون مهره ‏ها

   
 

قفسه‌ی سینه

قفسه‌ی سینه

   
 

استخوان‌های دست

استخوان‌های دست

   

استخوان‌های پا

استخوان‌های پا

مفصل‏ ها

مفصل‏ ها

انواع مفصل متحرک

انواع مفصل متحرک

ماهیچه‌های بدن

ماهیچه‌های بدن

ساختار ماهیچه

ساختار ماهیچه

چگونه حرکت صورت می‌پذیرد؟

چگونه حرکت صورت می‌پذیرد؟

ماهیچه‌های سر و گردن

ماهیچه‌های سر و گردن

ماهیچه‌های قفسه‌ی سینه

ماهیچه‌های قفسه‌ی سینه

ماهیچه‌های پشت

ماهیچه‌های پشت

ماهیچه‌های حرکت‏دهنده دست‏ ها

ماهیچه‌های حرکت‏دهنده دست‏ ها

ماهیچه‌های حرکت‏دهنده پاها

ماهیچه‌های حرکت‏دهنده پاها