برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

از درون اتم چه خبر

C134-3

دانلود بخش از درون اتم چه خبر - علوم تجربی پایه هشتم

 

آنچه که در زیر آمده، قسمتی از مدل سازی های بخش "فهرست موضوعی" است که می توان در پایه هشتم استفاده نمود. در بخش اول کتاب علوم تجربی با عنوان "از درون اتم چه خبر" آمده است و مدل سازی های آن برای درک عمیق تر این فصل مفید است.

در کنار برخی مدل سازی ها کلمه "اختیاری" آورده شده است و دانش آموزان عزیر در صورت علاقه می توانند آنها را مرور نمایند. همچنین اگر مدت زمانی که برای مرور تابستان گذاشته اید کم است می توانید قسمت "مهم" از مدل سازی زیر را مطالعه نمایید.

 

نام برخی عناصر

نام برخی عناصر

   
 

چند عنصر و کارد آن

چند عنصر و کارد آن

   
 

عناصر شیمیایی در بدن

عناصر شیمیایی در بدن

   
 

جدول تناوبی

جدول تناوبی

   
 

مقایسه الماس و گرافیت

مقایسه الماس و گرافیت

   
 

پروتون و الکترون

پروتون و الکترون

   
 

اتم هیدروژن

اتم هیدروژن

   
 

ساختار اتمی و مولکولی چهار ماده

ساختار اتمی و مولکولی چهار ماده

   
اختیاری

تصویر نیروگاه هسته ای

تصویر نیروگاه هسته ای

   
 اختیاری

شکافت هسته ای

شکافت هسته ای

   
 اختیاری

اجزای نیروگاه هسته ای

اجزای نیروگاه هسته ای

   
 اختیاری

بمب اتمی

بمب اتمی