ریاضی

با عنایت خداوند و همت تیم علمی چیستا، فاز اول آموزش تعاملی ریاضی چیستا راه اندازی شد.

math

هدف از این بخش یادگیری ریاضی به کمک ابزارهای رایانه ای است. همانند بخش فیزیک، شیمی و زیست شناسی چیستا، بنای ما بر این است  که دانش آموزان عزیز به جای شنیدن، خواندن و حفظ کردن ریاضی، بتوانند آن را مشاهده کنند و حساب و ریاضی را از نزدیک ببینند و از این علم زیبا لذت ببرند.

infinity-bridge

در آینده و به تدریج ریاضی چیستا گسترش کمّی و کیفی بیشتری خواهد یافت و موضوعات بیشتری را در بر خواهد گرفت.

vbk-09eptbp7rsmaths 888562f