برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

چهارصد فيلم و مدل سازي فيزيك هاليدي با امكان دانلود

نوشته شده توسط 

فيزيك هاليدي يكي از معتبرترين كتاب هاي آموزش فيزيك است كه بسياري از دانشجويان مهندسي و علوم پايه از آن استفاده مي كنند. براي درك محتواي آموزشي فيزيك هاليدي بهتر است مفاهيم و آزمايش هاي آن را همزمان با مطالعه كتاب مشاهده كنيم. براي اين منظوربيش از 400 فيلم و مدل سازي در سايت جستار بارگذاري شده است. با كليك روي هر يك از لينك هاي زير، مي توانيد آزمايش مربوطه را ببينيد. همچنين براي استفاده راحت تر در محل هايي كه دسترسي به اينترنت وجود ندارد امكان دانلود فيلم و مدل سازي ها فراهم شده است.

از طرف ديگر، بسياري از اين آزمايش ها براي درك بهتر كتاب فيزيك پيش دانشگاهي و فيزيك متوسطه آموزش و پروش نيز مفيد هستند. به همين دليل مشاهده آنها را به دانش آموزان عزيز توصيه مي كنيم. از آنجا كه امكان دانلود براي اين محتواي آموزشي فراهم شده است لذا دبيران محترم مي توانند براحتي آنها را در كلاس هاي مجهز به ويدئوپروژكتور يا تخته هوشمند نمايش دهند.

موج ایستاده در طناب لاستیکی

موج ایستاده در طناب لاستیکی

آبشار لیزر

آبشار لیزر

فشار و ارتفاع مایع

فشار و ارتفاع مایع

بازتاب موج

بازتاب موج

گوی غلتان روی سطح شیبدار

گوی غلتان روی سطح شیبدار

مخلوط کردن دو مایع

مخلوط کردن دو مایع

غروب مصنوعی

غروب مصنوعی

نیروی جانب مرکز

نیروی جانب مرکز

بستگی اصطکاک به جنس سطح

بستگی اصطکاک به جنس سطح

بادزن روی ماشین بادبان دار

بادزن روی ماشین بادبان دار

ماشین با پرتابگر عمودی

ماشین با پرتابگر عمودی

ماشین روی کاغذ متحرک

ماشین روی کاغذ متحرک

لَختی وزنه

لَختی وزنه

مسیر دایره با شکاف

مسیر دایره با شکاف

مقاومت گرانروی

مقاومت گرانروی

تعقیب ماشین فراری

تعقیب ماشین فراری

دایره چرخان با مایع رنگی

دایره چرخان با مایع رنگی

تفکیک جیوه و آب

تفکیک جیوه و آب

زنجیر چرخان

زنجیر چرخان

بستگی انرژی فنر به فشردگی آن به توان 2

بستگی انرژی فنر به فشردگی آن به توان 2

سهمی دوران

سهمی دوران

فرورفتگی دوران آب

فرورفتگی دوران آب

ترازوی کاوندیش

ترازوی کاوندیش

شمع در ظرف در حال سقوط

شمع در ظرف در حال سقوط

سرعت فرار

سرعت فرار

پارادوکس فشار ساکن

پارادوکس فشار ساکن

لوله های هم تراز

لوله های هم تراز

صفحات چسبان

صفحات چسبان

صفحه لاستیکی و بلندشدن صندلی

صفحه لاستیکی و بلندشدن صندلی

شناوری ورق فلزی

شناوری ورق فلزی

نیروی کشش سطحی

نیروی کشش سطحی

نخ کمینه (مینیمم) انرژی

نخ کمینه (مینیمم) انرژی

مویینگی

مویینگی

موییندگی در لوله‌های مختلف

موییندگی در لوله‌های مختلف

حباب صابون

حباب صابون

کشش سطحی

کشش سطحی

شناوری در سیال های مختلف

شناوری در سیال های مختلف

دو صفحه موازی آویزان

دو صفحه موازی آویزان

صفحه آوزان از هوای متحرک

صفحه آوزان از هوای متحرک

مسیر منحنی توپ

مسیر منحنی توپ

گردان فلتنر

گردان فلتنر

لوله پیتوت

لوله پیتوت

اصل برنولی

اصل برنولی

توپ شناور روی هوای متحرک

توپ شناور روی هوای متحرک

حلقه های دود گردبادی

حلقه های دود گردبادی

تغییر گرانروی گاز

تغییر گرانروی گاز

گرانروی روغن

گرانروی روغن

گرانروی الکل در دمای پایین

گرانروی الکل در دمای پایین

حرکت دایروی و نوسان جرم و فنر

حرکت دایروی و نوسان جرم و فنر

حرکت دایروی و آونگ

حرکت دایروی و آونگ

جابه جایی فاز

جابه جایی فاز

تشدید توپ بولینگ

تشدید توپ بولینگ

موج عرضی

موج عرضی

شکستن پین

شکستن پین

بمب یخی

بمب یخی

ظرفیت گرمایی با میله و موم

ظرفیت گرمایی با میله و موم

نارسانا (فلاسک)

نارسانا (فلاسک)

تبادل بار بین دو گوی رسانا

تبادل بار بین دو گوی رسانا

عملکرد برقنما

عملکرد برقنما

توزیع بار در اجسام گرد و نوک تیز

توزیع بار در اجسام گرد و نوک تیز

بار الکتریکی دادن با القاء

بار الکتریکی دادن با القاء

میدان الکتریکی

میدان الکتریکی

انحراف پرتوی الکترونی

انحراف پرتوی الکترونی

لوله پرتوی الکترونی

لوله پرتوی الکترونی

اثر هال

اثر هال

چرخ بارلو

چرخ بارلو

موتور DC

موتور DC

  زاویه انحراف

زاویه انحراف

تفاوت مغناطیس جریان AC و DC

تفاوت مغناطیس جریان AC و DC

قاب آمپر

قاب آمپر

سیم و مغناطیس

سیم و مغناطیس

سیم پیچ در میدان زمین

سیم پیچ در میدان زمین

چرخ فارادی

چرخ فارادی

مولد AC و DC

مولد AC و DC

امواج رادیویی

امواج رادیویی

صفحات قطبیده متقاطع

صفحات قطبیده متقاطع

صفحات قطبیده 45 درجه

صفحات قطبیده 45 درجه

شیر قطبیده

شیر قطبیده

فعال بودن نوری نوار چسب

فعال بودن نوری نوار چسب

شکل تنش در تلق شفاف

شکل تنش در تلق شفاف

پولاژ

پولاژ

فعال بودن نوری محلول ذرت

فعال بودن نوری محلول ذرت

شکست و باتاب از تلق شفاف

شکست و باتاب از تلق شفاف

ظرف کوچک شکست نور

ظرف کوچک شکست نور

سه منشور مختلف

سه منشور مختلف

گوی نقره بام

گوی نقره بام

لوله نور

لوله نور

مسیر نور در تار

مسیر نور در تار

ناپدید شدن قطره چکان

ناپدید شدن قطره چکان

تمرکز تابش گرمایی

تمرکز تابش گرمایی

آینه مقعر بزرگ

آینه مقعر بزرگ

قانون عکس مجذور فاصله

قانون عکس مجذور فاصله

نقطه درخشان پویسون

نقطه درخشان پویسون

طرحواره مویر

طرحواره مویر

سایه سوزن

سایه سوزن

پراش سوراخ ریز

پراش سوراخ ریز

پراش لبه تیغ

پراش لبه تیغ

تداخل نور دو شکاف

تداخل نور دو شکاف

پراش از تک شکاف

پراش از تک شکاف

پراش از تک شکاف

پراش از تک شکاف

پراش از سیم نازک

پراش از سیم نازک

تمایز دو شیار نورانی

تمایز دو شیار نورانی

تداخل نور چند شکاف

تداخل نور چند شکاف

سرعت ثابت

سرعت ثابت

شتاب ثابت

شتاب ثابت

نخ و سقوط وزنه ها

نخ و سقوط وزنه ها

سکه و پر

سکه و پر

تغییر دستگاه مرجع مشاهده

تغییر دستگاه مرجع مشاهده

بررسی حرکت مسافر از دید دو ناظر

بررسی حرکت مسافر از دید دو ناظر

حرکت توپ از دید دو ناظر

حرکت توپ از دید دو ناظر

حرکت توپ از دید دو ناظر 2

حرکت توپ از دید دو ناظر 2

حرکت از دید دو ناظر

حرکت از دید دو ناظر

موئلفه های بردار

موئلفه های بردار

موئلفه های بردار سه بعدی

موئلفه های بردار سه بعدی

جمع بردارها (متوازی الاضلاع)

جمع بردارها (متوازی الاضلاع)

جمع بردارها (مثلث)

جمع بردارها (مثلث)

ضرب داخلی بردارها

ضرب داخلی بردارها

ضرب داخلی دو بردار

ضرب داخلی دو بردار

ضرب خارجی بردارها

ضرب خارجی بردارها

دستگاه مختصات کروی

دستگاه مختصات کروی

دستگاه مختصات استوانه ای

دستگاه مختصات استوانه ای

موئلفه های بردار و اندازه بردار

موئلفه های بردار و اندازه بردار

زمان حرکت پرتابی

زمان حرکت پرتابی

ماشین با پرتابگر عمودی شتابدار

ماشین با پرتابگر عمودی شتابدار

پرتابگر

پرتابگر

حرکت پرتابی در هوا

حرکت پرتابی در هوا

قایق در رودخانه

قایق در رودخانه

شلیک به قوطی در حال سقوط

شلیک به قوطی در حال سقوط

مقایسه حرکت پرتابه در سیارات مختلف

مقایسه حرکت پرتابه در سیارات مختلف

لَختی و تخته هوای متحرک

لَختی و تخته هوای متحرک

صخره یونولیتی

صخره یونولیتی

کشیدن رو میزی

کشیدن رو میزی

تخم مرغ و سینی

تخم مرغ و سینی

مداد و چوب چند لایه

مداد و چوب چند لایه

ارابه عکس العمل

ارابه عکس العمل

ماشین روی اسکیت بورد

ماشین روی اسکیت بورد

موشک کربن دی اکسید

موشک کربن دی اکسید

موشک آبی

موشک آبی

ارابه با کپسول آ تشنشانی

ارابه با کپسول آ تشنشانی

پروانه بالگرد

پروانه بالگرد

عکس العمل ماشین ها و اله کلنگ

عکس العمل ماشین ها و اله کلنگ

پایستگی اندازه حرکت در شلیک گلوله توپ

پایستگی اندازه حرکت در شلیک گلوله توپ

نخ و سقوط وزنه

نخ و سقوط وزنه

ماشین آتوود

ماشین آتوود

ماشین آتوود

ماشین آتوود

شتاب گرفتن با فنر

شتاب گرفتن با فنر

مدل سازی ماشین اتوود

مدل سازی ماشین اتوود

اصطکاک هوا

اصطکاک هوا

اصطکاک ایستایی و حرکتی

اصطکاک ایستایی و حرکتی

بستگی اصطکاک به مساحت

بستگی اصطکاک به مساحت

بستگی اصطکاک به وزن

بستگی اصطکاک به وزن

پایداری ماشین متحرک

پایداری ماشین متحرک

کاهش اصطکاک با بالشتک هوا

کاهش اصطکاک با بالشتک هوا

دایره چرخان با تخته پاک‌کن

دایره چرخان با تخته پاک‌کن

توپ متصل به نخ

توپ متصل به نخ

سکه روی رخت آویز

سکه روی رخت آویز

هواپیمای آویزان از نخ

هواپیمای آویزان از نخ

چرخاندن سطل آب

چرخاندن سطل آب

حلقه گریز از مرکز

حلقه گریز از مرکز

چرخ لاستیکی چرخان

چرخ لاستیکی چرخان

چرخ گریز از مرکز

چرخ گریز از مرکز

میخ کوب

میخ کوب

تفنگ فنری و توپ

تفنگ فنری و توپ

مولد برق با وزنه در حال سقوط

مولد برق با وزنه در حال سقوط

تناقص جهش زیاد

تناقص جهش زیاد

مولد برق دستی

مولد برق دستی

ترمز پرونی

ترمز پرونی

محاسبه کار نیروی متغیّر

محاسبه کار نیروی متغیّر

مسیر حفره انرژی

مسیر حفره انرژی

آونگ گالیله

آونگ گالیله

آونگ توپ بولینگ

آونگ توپ بولینگ

مسیر سه گانه

مسیر سه گانه

فنر پرنده

فنر پرنده

پایستگی اندازه حرکت ارابه ها

پایستگی اندازه حرکت ارابه ها

پرتاب تخم مرغ

پرتاب تخم مرغ

سقوط روی ضربه گیر اسفنجی

سقوط روی ضربه گیر اسفنجی

برخورد کشسان و ناکشسان

برخورد کشسان و ناکشسان

برخورد کشسان

برخورد کشسان

برخورد غیرکشسان

برخورد غیرکشسان

ضریب ارتجاعی

ضریب ارتجاعی

آونگ بالستیک

آونگ بالستیک

توپ های در حال برخورد

توپ های در حال برخورد

برخورد دو جرم برابر و نابرابر

برخورد دو جرم برابر و نابرابر

جهش زیاد

جهش زیاد

برخورد روی تخته هوا (جرم مساوی)

برخورد روی تخته هوا (جرم مساوی)

برخورد روی تخته هوا (جرم نامساوی)

برخورد روی تخته هوا (جرم نامساوی)

برخورد روی تخته هوا (غیر کشسان)

برخورد روی تخته هوا (غیر کشسان)

تصادف غیرکشسان دو خودرو

تصادف غیرکشسان دو خودرو

آزمایش برخورد دو بعدی

آزمایش برخورد دو بعدی

برخورد دو بعدی

برخورد دو بعدی

مولد سیکلوئید

مولد سیکلوئید

دایره ی رادیان

دایره ی رادیان

حرکت چند جسم گرد روی سطح شیبدار

حرکت چند جسم گرد روی سطح شیبدار

غلتیدن اجسام گرد از سطح شیبدار

غلتیدن اجسام گرد از سطح شیبدار

ممان اینرسی

ممان اینرسی

تعادل چرخ دوچرخه

تعادل چرخ دوچرخه

قانون هوک

قانون هوک

فنرهای سری و موازی

فنرهای سری و موازی

تنش در میله

تنش در میله

حد کشسانی

حد کشسانی

ضریب یانگ

ضریب یانگ

خمش میله

خمش میله

مقیاس کردن

مقیاس کردن

بطری بلونیا

بطری بلونیا

رسم بیضی

رسم بیضی

رسم دایره و بیضی

رسم دایره و بیضی

فنر در حال سقوط

فنر در حال سقوط

سرعت گردش سیاره در منظومه خورشیدی

سرعت گردش سیاره در منظومه خورشیدی

میدان گرانشی زمین

میدان گرانشی زمین

میدان گرانشی اطراف زمین و ماه

میدان گرانشی اطراف زمین و ماه

مسیر حرکت ماه به دور زمین

مسیر حرکت ماه به دور زمین

کاهش یکنواخت فشار

کاهش یکنواخت فشار

سیفون

سیفون

پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک

لوله U شکل آب و جیوه

لوله U شکل آب و جیوه

عدم وابستگی فشار به جهت

عدم وابستگی فشار به جهت

کوبش آب

کوبش آب

ظرف توریچلی

ظرف توریچلی

فشردگی آب و هوا

فشردگی آب و هوا

فشار سنج جیوه ای در خلاء

فشار سنج جیوه ای در خلاء

فشارسنج آنروئید در خلاء

فشارسنج آنروئید در خلاء

نیم کره های ماگدبورگ

نیم کره های ماگدبورگ

مچاله شدن قوطی

مچاله شدن قوطی

تیرپرتاب کن خلاء

تیرپرتاب کن خلاء

مچاله شدن بشکه

مچاله شدن بشکه

بالابر با فشار هوا

بالابر با فشار هوا

قدرت فشار هوا

قدرت فشار هوا

نیروی شناوری

نیروی شناوری

قانون ارشمیدس

قانون ارشمیدس

شناوری تخته و وزنه

شناوری تخته و وزنه

چگالی سنج

چگالی سنج

چوب با چگالی متفاوت

چوب با چگالی متفاوت

شناوری جسم چهار گوش

شناوری جسم چهار گوش

کشتی در وان حمام

کشتی در وان حمام

توپ در ظرف لوبیا

توپ در ظرف لوبیا

شیطانک شناور

شیطانک شناور

چگالی توپ

چگالی توپ

وزن هوا

وزن هوا

بادکنک هلیوم در ظرف شیشه ای

بادکنک هلیوم در ظرف شیشه ای

بادکنک هلیوم در مایع نیتروژن

بادکنک هلیوم در مایع نیتروژن

نیروی هوای متحرک

نیروی هوای متحرک

سرعت خروج آب از سرنگ

سرعت خروج آب از سرنگ

لوله گردابی

لوله گردابی

دیاپازون و نور لامپ

دیاپازون و نور لامپ

جرم و فنر

جرم و فنر

تخته هوا و حرکت نوسانی ساده

تخته هوا و حرکت نوسانی ساده

آونگ پیچشی

آونگ پیچشی

آونگ با جرم های مختلف

آونگ با جرم های مختلف

آونگ

آونگ

نوسان حلقه و کمان

نوسان حلقه و کمان

آونگ با دامنه زیاد

آونگ با دامنه زیاد

آونگ فیزیکی

آونگ فیزیکی

آونگ با زاویه متغیّر

آونگ با زاویه متغیّر

ترارزوی لَختی

ترارزوی لَختی

امواج در آونگ

امواج در آونگ

اشکال لیساژو

اشکال لیساژو

رسم نمودار لیساژوس

رسم نمودار لیساژوس

آونگ واداشته

آونگ واداشته

جرم و فنر واداشته

جرم و فنر واداشته

تشابه حرکت آونگ و تاب

تشابه حرکت آونگ و تاب

سرعت سنج میله ای

سرعت سنج میله ای

شکستن لیوان شیشه ای با صدا

شکستن لیوان شیشه ای با صدا

آونگ جفت شده

آونگ جفت شده

آونگ ویلبرفورس

آونگ ویلبرفورس

موج جفت شده

موج جفت شده

موج در طناب

موج در طناب

تپ در زنجیر متحرّک

تپ در زنجیر متحرّک

مدل موج طولی

مدل موج طولی

موج طولی در فنر

موج طولی در فنر

سرعت موج

سرعت موج

وابستگی سرعت به کشش

وابستگی سرعت به کشش

تداخل دو شکاف موج آب

تداخل دو شکاف موج آب

تداخل دو بلندگو

تداخل دو بلندگو

بازتاب موج فنر

بازتاب موج فنر

سیم انتقال امواج

سیم انتقال امواج

موج طولی ایستاده

موج طولی ایستاده

موج ایستاده در فنر

موج ایستاده در فنر

موج ایستاده با سه کشش مختلف

موج ایستاده با سه کشش مختلف

پوست طبل

پوست طبل

بازتاب موج در طناب

بازتاب موج در طناب

جمع چند موج سینوسی با بسامد مشخص

جمع چند موج سینوسی با بسامد مشخص

گیتار و نوسان نگار

گیتار و نوسان نگار

دیاپازون قابل تنظیم

دیاپازون قابل تنظیم

نوسان میله بلند چهارگوش

نوسان میله بلند چهارگوش

میله فلزی با فرکانس زیاد

میله فلزی با فرکانس زیاد

زیگلوفون

زیگلوفون

میله صدادار

میله صدادار

آژیر در خلاء

آژیر در خلاء

صفحه آژیر

صفحه آژیر

چرخ دنده و مقوا

چرخ دنده و مقوا

اجزای بلندگو

اجزای بلندگو

سرعت صدا در دماهای مختلف

سرعت صدا در دماهای مختلف

صدا در هلیوم

صدا در هلیوم

تشدید در لوله

تشدید در لوله

تشدید در سه لوله

تشدید در سه لوله

لوله با گرد ریز

لوله با گرد ریز

لوله با انتهای باز و بسته

لوله با انتهای باز و بسته

ضربان دیاپازون ها

ضربان دیاپازون ها

ضربان با بلندگو و نوسان نگار

ضربان با بلندگو و نوسان نگار

پدیده دوپلر

پدیده دوپلر

انبساط حرارتی هوا

انبساط حرارتی هوا

انجماد به کمک جوشاندن

انجماد به کمک جوشاندن

انبساط حرارتی سیم

انبساط حرارتی سیم

نوار دو فلزی

نوار دو فلزی

مدل دماپا

مدل دماپا

انبساط حرارتی

انبساط حرارتی

ضریب منفی انبساط حرارتی آب

ضریب منفی انبساط حرارتی آب

انفجار گردوغبار

انفجار گردوغبار

مقیاس مکعب

مقیاس مکعب

کریوفوروس

کریوفوروس

جوش آمدن آب در فشار کم

جوش آمدن آب در فشار کم

نقطه بحرانی CO2

نقطه بحرانی CO2

چوب و دریل

چوب و دریل

معادل مکانیکی گرما

معادل مکانیکی گرما

پرتابگر چوب پنبه

پرتابگر چوب پنبه

ظرفیت گرمایی

ظرفیت گرمایی

جوشاندن آب در لیوان کاغذی

جوشاندن آب در لیوان کاغذی

ظرفیت گرمایی بادکنک آبی

ظرفیت گرمایی بادکنک آبی

رسانش گرمایی

رسانش گرمایی

اثر لیدن فروست

اثر لیدن فروست

تابش دو قوطی

تابش دو قوطی

مکعب تابش

مکعب تابش

رادیومتر

رادیومتر

جریان همرفتی

جریان همرفتی

نیتروژن مایع در بادکنک

نیتروژن مایع در بادکنک

سرنگ انفجار

سرنگ انفجار

انبساط بی دررو

انبساط بی دررو

موتور هرو

موتور هرو

موتور استرلینگ

موتور استرلینگ

پرنده آب خور

پرنده آب خور

چرخه اُتو

چرخه اُتو

مولد واندوگراف

مولد واندوگراف

جذب میله فلزی

جذب میله فلزی

الکتروفوس

الکتروفوس

مولد القایی

مولد القایی

قطره چکان کلوین

قطره چکان کلوین

شار میدان الکتریکی و سطح بسته

شار میدان الکتریکی و سطح بسته

شار الکتریکی عبوری از جعبه

شار الکتریکی عبوری از جعبه

میله صاعقه

میله صاعقه

شار عبوری از سطح اطراف بار نقطه ای

شار عبوری از سطح اطراف بار نقطه ای

شار الکتریکی عبوری از سطح بسته

شار الکتریکی عبوری از سطح بسته

شمع و میله نوک تیز

شمع و میله نوک تیز

میدان الکتریکی اطراف بار منفی متحرک

میدان الکتریکی اطراف بار منفی متحرک

تصورات اولیه فارادی از خطوط میدان

تصورات اولیه فارادی از خطوط میدان

سطل فارادی

سطل فارادی

دافعه و جاذبه الکتریکی با نگاه خطوط میدان

دافعه و جاذبه الکتریکی با نگاه خطوط میدان

دافعه و جاذبه بار از واندوگراف

دافعه و جاذبه بار از واندوگراف

میدان الکتریکی سیم باردار بلند

میدان الکتریکی سیم باردار بلند

میدان الکتریکی سیم بلند

میدان الکتریکی سیم بلند

اثر باتری

اثر باتری

جمع افت ولتاژها

جمع افت ولتاژها

مقاومت داخلی باتری

مقاومت داخلی باتری

افت ولتاژ در سیم

افت ولتاژ در سیم

ولت سنج به عنوان مصرف کننده

ولت سنج به عنوان مصرف کننده

پختن سوسیس

پختن سوسیس

افت ولتاژ در سیم کشی خانه

افت ولتاژ در سیم کشی خانه

قانون جریان کریشهف

قانون جریان کریشهف

جاذبه و دافعه مغناطیسی

جاذبه و دافعه مغناطیسی

سنگ مغناطیس

سنگ مغناطیس

میدان مغناطیسی اطراف آهن ربا

میدان مغناطیسی اطراف آهن ربا

آهن ربای شکسته

آهن ربای شکسته

آرایش کمترین انرژی

آرایش کمترین انرژی

حرکت بار الکتریکی در میدان مغناطیسی

حرکت بار الکتریکی در میدان مغناطیسی

تفکیک کننده جرم ذرات

تفکیک کننده جرم ذرات

مدل آمپرسنج

مدل آمپرسنج

آهنربا کردن به روش تماس

آهنربا کردن به روش تماس

عقربه اورستد

عقربه اورستد

قاعده دست راست

قاعده دست راست

میدان مغناطیسی اطراف جریان

میدان مغناطیسی اطراف جریان

قانون بیوساوار

قانون بیوساوار

سیم لوله و آهن ربا

سیم لوله و آهن ربا

میدان مغناطیسی در اطراف بار منفی متحرک

میدان مغناطیسی در اطراف بار منفی متحرک

میدان مغناطیسی در اطراف بار مثبت متحرک

میدان مغناطیسی در اطراف بار مثبت متحرک

خطوط میدان مغناطیسی سیم لوله

خطوط میدان مغناطیسی سیم لوله

میدان مغناطیسی سیم خیلی بلند

میدان مغناطیسی سیم خیلی بلند

جرقه القایی

جرقه القایی

القاگر با لامپ در مدار AC

القاگر با لامپ در مدار AC

لامپ موازی با سیم لوله

لامپ موازی با سیم لوله

القای الکترومغناطیس و سه تعبیر میدان مغناطیسی از آن

القای الکترومغناطیس و سه تعبیر میدان مغناطیسی از آن

نیرومحرکه القایی

نیرومحرکه القایی

10، 20 و 40 دور سیم پیچ

10، 20 و 40 دور سیم پیچ

نوسان میرای LRC

نوسان میرای LRC

مدار تشدید LRC

مدار تشدید LRC

نردبان یعقوب

نردبان یعقوب

نوسانگر خازن و القاگر

نوسانگر خازن و القاگر

نوسانگر خازن، القاگر و مقاومت

نوسانگر خازن، القاگر و مقاومت

انتشار امواج الکترومغناطیس

انتشار امواج الکترومغناطیس

بازتاب و قطبش نور

بازتاب و قطبش نور

قطبش در لوله آب شکر

قطبش در لوله آب شکر

منشور و امواج ماکرویوو

منشور و امواج مایکروویو

قطبش امواج الکترومغناطیس

قطبش امواج الکترومغناطیس

فیلترهای پولاریزه

فیلترهای پولاریزه

مقدار نور عبوری از دو فیلتر پلاریزه

مقدار نور عبوری از دو فیلتر پلاریزه

تغییر رنگ نور بر اثر دوپلر

تغییر رنگ نور بر اثر دوپلر

انتشار خط مستقیم

انتشار خط مستقیم

دوربین سوراخ سوزنی

دوربین سوراخ سوزنی

مثلث غیر ممکن

مثلث غیر ممکن

آینه محدب و مقعر

آینه محدب و مقعر

ابیراهی کروی در آینه

ابیراهی کروی در آینه

غروب سرخ فام

غروب سرخ فام

بررسی تداخل نور

بررسی تداخل نور

پراش موج آب از تک شکاف

پراش موج آب از تک شکاف

شکست موج آب

شکست موج آب

شعله نمک

شعله نمک

شب تابی

شب تابی

روشن تابی

روشن تابی

اثر فرانک-هرتز

اثر فرانک-هرتز

پراکندگی رادرفورد

پراکندگی رادرفورد

واکنش زنجیره ای تله موش

واکنش زنجیره ای تله موش

مدار یکسوساز

مدار یکسوساز

تقویت کننده ترانزیستوری

تقویت کننده ترانزیستوری

حفاظت از تابش هسته

حفاظت از تابش هسته

جذب ذرات رادیو اکتیو

جذب ذرات رادیو اکتیو

آخرین ویرایش در شنبه, 13 آذر 1395 ساعت 09:49
محتوای بیشتر در این بخش: « المپیاد

3 نظرها

 • پیوند نظر طراحی سایت شنبه, 10 مهر 1395 ساعت 12:30 ارسال شده توسط طراحی سایت

  باسلام
  ممنون از سایت خوبتون.

 • پیوند نظر شایان سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395 ساعت 13:44 ارسال شده توسط شایان

  سپاس بیکران از شما......... استفاده کردم..

 • پیوند نظر محمد کاوئی پنج شنبه, 27 اسفند 1394 ساعت 07:14 ارسال شده توسط محمد کاوئی

  با سلام و تشکر از ارسال فیلمهای آموزشی شما، اینجانب از فیلمهای آموزشی در خصوص ارائه به دیگران استقبال می نمایم با آرزوی توفیق الهی برای تمامی عزیزانی که در راه اشاعه مطالب علمی برای دیگران مضایقه ندارند.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.