برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

کتاب

364853

 چند نکته مهم:
1- پس از دانلود این کتاب ها، آن را به دوستانتان هم هدیه بدهید!
2- معلمین محترم می توانند دانش آموزان را در استفاده از این کتاب ها راهنمایی کنند. همچنین می توانند بر اساس محتوای این کتاب ها و تصاویر آن، جزوات (مکتوب یا نرم افزاری) زیبا تهیه کنند.
3- چون برخی دانش آموزان انگلیسی را در حد متوسط بلد هستند بنابراین اولیاء محترم، دانش آموزان را در مطالعه کتاب راهنمایی کنند، مثلاً در مراحل اولیه ترجمه "عنوان مباحث کتاب" را به فرزندشان یاد دهند. در مرحله بعد، زیر نویس برخی شکل ها (که فرزندشان علاقه دارد) را ترجمه کنند ....