برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

مغناطیس

    الكتريسيته و مغناطيس به مقدار زياد به يكديگر مرتبط‌ند اما اين رابطه تا قرن نوزدهم كشف نشده بود. اولین بار حدود 2000 سال پیش،  اثر آهن ربایی مشاهده شد.

wf200-c mam001

    در منطقه‌اي از آسياي صغير به نام مگنزيا، سنگ‌ها و صخره‌هايي يافت شدند كه مي‌توانستند به يكديگر نيرو وارد كنند.

mam176 mam175

    به‌واسطه محلي كه اين سنگ‌ها پيدا شدند، به آنها مگنت می گویند.