برای دانلود برنامه فلش روی این تصویر کلیک کنید

logo tag2

آموزش مکانیک

يك ورزشكار حرفه‌اي تنيس مي‌تواند در هنگام سرويس زدن، توپ را با سرعت 200 کلومتر بر ساعت پرتاب كند. اما توپ بيسبال به ندرت به سرعت 150 کیلومتر بر ساعت مي‌رسد.
چگونه مي‌توانيم دليل تفاوت اين دو سرعت را بيان کنیم؟

M189a M192


چگونه سرعت توپ را به جرم و نيرو وارده به آن مرتبط کنیم؟
در ورزش هاكي چگونه نيروي اصطكاك (روي يخ) روي سرعت اثر مي‌گذارد؟
 انرژي و توان ورزشكار چه رابطه ای با نيروي وارده به توپ دارد؟
به مطالعه که منجر به پاسخ به چنین سوال هایی می شود "مکانیک" می گویند.