صورت های انرژی جنبشی

تا كنون با انرژي جنبشي آشنا شده‌ايد.

اما پيش از اين، در دوره‌ي راهنمايي نام برخي از انرژي‌ها را شنيده‌ايد كه ويژگي‌هاي مشتركي بين آن‌ها وجود دارد، مثل انرژي نوراني، انرژي الکتريکي، انرژي صوتي، انرژي امواج راديويي.

آيا نور ساكن است يا در حال حركت؟

آيا شما قادر هستيد صدا را در يك مكان متوقف كنيد؟

آيا كسي مي‌تواند مانع حركت امواج تلويزيون شده و آن را پشت پنجره خانه متوقف كند؟!

در تمام اين صورت‌هاي انرژي چه ويژگي مشترکي وجود دارد؟

engs03

پاسخ سوالات فوق ما را به اين مطلب راهنمايي مي‌كند كه اين انرژي‌ها را به عنوان صورت‌هايي از انرژي جنبشي بشناسيم.

engs46

در درس‌هاي آينده درباره‌ي صورت‌هاي اين انرژي بيش‌تر صحبت مي‌كنيم.